Openbare lezing: Teaching and Learning in Multicultural Society

donderdag 7 december 2017, 16:00 - 17:30 uur
Breitner Academie
Overhoeksplein 2
1031 KS Amsterdam

Ha’Midrasha, de kunsteducatieve faculteit van Beit Berl College in Tel Aviv, heeft de afgelopen jaren een grote transformatie doorgemaakt: steeds meer Arabisch-Israelische studenten beginnen er een opleiding. Vered Heruti, verbonden aan Ha’Midrasha, houdt een lezing over werken in het kunstonderwijs in een land dat gedomineerd wordt door politieke spanningen.

Ha’Midrasha werd opgericht in 1946, twee jaar voor de formele oprichting van de staat Israël. In de eerste decennia vormden joodse studenten een overweldigende meerderheid op de faculteit, maar de laatste jaren zijn steeds meer Arabisch-Israëlische studenten hun opleiding begonnen. De laatste paar jaar zijn er ongeveer even veel joodse als Arabische studenten op Ha’Midrasha.

Deze verandering stelde nieuwe eisen aan de leermethoden en omgangsvormen op de school. Vraagstukken op het gebied van taal, cultuur en politiek hebben de manier waarop de academie omgaat met kunst, cultuur en educatie nieuw leven ingeblazen.

In deze lezing laat Vered Heruti zien hoe Ha’Midrasha omgegaan is met deze ingrijpende verandering. Onder andere presenteert zij een casestudie van een vak waarin de nadruk ligt op de context-gebaseerde interpretatie van beelden, terwijl in de multiculturele samenleving een gedeelde context niet vanzelfsprekend is.

De lezing vindt plaats in het Atrium van de Breitner Academie en is vrij toegankelijk.

Tel Aviv (bron: Flickr)
Delen