Meeloopdag

Voor eindexamenleerlingen havo, vwo of mbo die overwegen zich aan te melden voor de opleiding Docent beeldende kunst en vormgeving maar nog twijfelen, organiseren we voorafgaand aan de toelatingsdag een aantal meeloopdagen. De eerstvolgende meeloopdag vindt plaats in het studiejaar 2018/2019.

Locatie: Overhoeksplein 2, 1031 KS Amsterdam

Delen