Project No Landscapes met Terry Barrett als Artist Art Critic in Residence

Gepubliceerd op

Het bespreken van hedendaagse kunst is geen eenvoudige opgave. Wat moet je overdragen als er weinig bekend is? En hoe moet je het aanpakken? De veelvormigheid van hedendaagse kunst is enorm, de achtergronden zeer divers. Bovendien zijn de leermiddelen lang niet altijd een adequate hulp. Deze problematiek is de reden geweest om in het kader van een Artist In Residence-programma (AIR) van het lectoraat Kunstpraktijk en Artistieke Ontwikkeling van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten het project No Landscapes te initiëren.

 

De internationaal vermaarde dr. Terry Barrett is in 2008 al gevraagd als Artist Art Critic in Residence om het project inhoudelijk vorm te geven. Ook dit jaar zal hij van 7 tot 11 september  naar Nederland komen om het project voort te zetten samen met een groep nieuwe studenten en deelnemers van 8 tot 80 jaar waaronder jongeren met ontwikkelingsstoornissen zoals autisme, zakenmannen en vrouwen, bewoners van verpleeghuizen en studenten van de Gerrit Rietveld Academie. 

Studenten van de Academie voor Beeldende Vorming zullen onder leiding van Terry Barrett deze heel verschillende groepen recent werk van Jeroen Kooijmans, Luna Maurer en Robert Wevers, laten interpreteren. Van het project wordt door Terry Barrett een publicatie  geschreven die uitgegeven zal worden door Thieme Art. Deze publicatie zal  ondersteuning bieden in het beschouwen van kunst voor studenten en docenten van zowel hoger kunst onderwijs als basis- en voortgezet onderwijs. Bijdragen van alle deelnemers  zullen hierin worden verwerkt.

Terry Barrett

Maurer - Skycatcher

Wevers - Landschap voor jagers

Kooijmans - The Carpet Told Me

Delen