Symposium 'Gipsen afgietsels: sculptuur met een toekomst'

Gepubliceerd op

De Academie voor Beeldende Vorming is in het bezit van een grote collectie gipsen afgietsels, die ooit deel uitmaakte van het curriculum. Nu de gipscollectie nauwelijks meer in de lessen wordt gebruikt, maar voornamelijk een decoratieve functie heeft, is het de vraag welke betekenis gipsen afgietsels in het hedendaags kunstonderwijs kunnen hebben, en welke verantwoordelijkheid de Academie voor dit erfgoed heeft.

De Academie voor Beeldende Vorming is in het bezit van een grote collectie gipsen afgietsels, die ooit deel uitmaakte van het curriculum. Nu de gipscollectie nauwelijks meer in de lessen wordt gebruikt maar voornamelijk een decoratieve functie heeft, is het de vraag welke betekenis gipsen afgietsels in het hedendaags kunstonderwijs kunnen hebben, en welke verantwoordelijkheid de Academie voor dit erfgoed heeft.

Om deze vraag te beantwoorden, organiseert de Academie op vrijdag 8 oktober een symposium over dit onderwerp, met medewerking van diverse professionals, de Rijksacademie en het Allard Pierson Museum.


's Ochtends bestaat de mogelijkheid om de gipscollecties van de Academie voor Beeldende Vorming (Hortusplantsoen 2), het Allard Pierson Museum (Oude Turfmarkt 127) en de Rijksakademie (Sarphatistraat 470) te bezoeken. Tijdens het middagprogramma in het Basisburo geven zeven gastsprekers hun visie op de gevolgen van behoud en beheer en het gebruik van de modellen in het kunstonderwijs.

Programma
10.00 uur: Naar keuze: bezoek aan de collecties op de drie locaties
13.00 uur: Inloop op het Basisburo, beeldpresentaties
13.30 uur: Welkomstwoord door Daniëlle Stötefalk, projectleider van het symposium
13.45 uur: Inleiding door Mirjam Hoijtink, docent Museumstudies aan de Universiteit van Amsterdam
14.15 uur: Gastsprekers geven in elk tien minuten hun visie:

 • Geer Steyn, docent Beeldhouwen Academie voor Beeldende Vorming en de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Den Haag
 • René van Beek, conservator Allard Pierson Museum
 • Carolien van de Star, lector Conservatie en restauratie steen, Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Artesis Hogeschool Antwerpen

14.50 uur: Pauze met koffie en thee

15.15 uur: Gastsprekers geven in elk tien minuten hun visie:

 • Tom S. Hageman, Klassieke Academie Groningen;
 • Tinie Kerseboom, hoofd Verzamelingen Rijksakademie Amsterdam;
 • Caspar Berger, kunstenaar;
 • Alessandra Laitempergher, afdeling Educatie, Beelden aan Zee.

16.00 uur: Rondetafelgesprek onder leiding van Louk Tilanus, docent aan de Universiteit Leiden. Met medewerking van special guests:

 • Marjet van de Weerd, organisator symposium ‘Pleisterbeelden, het bewaren waard’ (Maastricht, 2008);
 • Ruurd Halberstma, conservator, Rijksmuseum van Oudheden Leiden;
 • Renske Dooijes, restaurator Keramiek, glas en aanverwante materialen voor het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden;
 • Erik Godin, auteur van de dissertatie: ‘Antiquity in plaster’ (2009).

17.15 uur: Afsluiting door Robert Smit, directeur Academie voor Beeldende Vorming
17.20 uur: Borrel

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via het e-mailadres undefinedsymposium@basisburo.nl, onder vermelding van naam, organisatie en functie en wel of geen bezoek aan de collecties in de ochtend.
Deelname bedraagt 15 euro; studenten betalen 5 euro (op vertoon van studentenpas).

Locatie middagprogramma
Basisburo
Tolstraat 129 Amsterdam
undefinedwww.basisburo.nl
undefinedwww.academievoorbeeldendevorming.nl

Vragen?
Stuur een bericht naar Ingrid Grunwald, undefinedingrid.grunwald@ahk.nl.

Delen