Gipssymposium Basisburo: verslag

Gepubliceerd op

Op 8 oktober 2010 organiseerde de Academie voor Beeldende Vorming een symposium in het Basisburo met als thema 'Gipsen afgietsels: sculptuur met een toekomst', over de toekomst van de collectie gipsen beelden van de Academie. Een verslag in woord en beeld.

Op 8 oktober 2010 organiseerde de Academie voor Beeldende Vorming een symposium in het Basisburo met als thema 'Gipsen afgietsels: sculptuur met een toekomst', over de toekomst van de collectie gipsen beelden. Een verslag in woord en beeld.

Tijdens het symposium ‘Gipsen afgietsels: sculptuur met een toekomst’ gaven veel gastsprekers aandacht aan de toekomst van de collectie gipsen beelden van de Academie voor Beeldende Vorming.

Nu de verbouwing van het pand aan het Hortusplantsoen nadert, wordt de keuze wat te doen met de beelden urgent. Vandaar dat op initiatief van oud-docent Geer Steyn een middagprogramma rondom de keuze is georganiseerd. Er werd ingegaan op het academische gips, het museale gips, het gips als gebruiksvoorwerp, het gips als een stuk materiaal, het gips als hedendaags kunstobject en het gips als inspiratiebron. Een visie op het gips als historisch en cultuurhistorisch object ontbrak.

Nadat de experts Rene van Beek van het Allard Pierson Museum, kunstenaar Caspar Berger, hoofd verzamelingen Rijksacademie Amsterdam, Tom Hageman van de Klassieke academie Groningen en Mirjam Hoijtink van de UvA verschillende aspecten van het ontstaan en het beheer en gebruik van gipscollecties hadden toegelicht, leidde Louk Tilanus (Universiteit Leiden) een open gesprek.

Genodigde sprekers hiervoor waren Marjet van de Weert (organisator symposium ‘Pleisterbeelden het bewaren waar’), Ruurd Halbertsma (conservator Rijksmuseum voor Oudheden), Renske Dooijes (restaurator Rijksmuseum voor Oudheden Leiden) en Erik Godin (auteur van de dissertatie ‘Antiquity in Plaster’).

Ruurd Halbertsma suggereerde dat er een Museum voor het Classicisme moet worden opgericht in het leegstaande Paleis Soestdijk. René van Beek reageerde positief en ook Mirjam Hoijtink vond het een goed idee, al neigde zij meer naar de spannendere oplossing van René van Beek, namelijk het integreren van de gipscollectie in de vaste opstelling van originelen. Renske Dooijes vertelde dat veel collectie in slechte staat verkeren en dat er, voorafgaand aan een eventueel museum, eerst geld beschikbaar moet komen voor restauratiewerkzaamheden.

Voor de Academie voor Beeldende Vorming vroeg Ans Hom (docente) naar de ideale opstelling van de collectie. Tom Hageman stelde dat de gipscollectie gebruikt moeten worden voor tekenvaardigheid waardoor een goede opstelling noodzakelijk is. De beelden moeten van alle kanten bekeken en benaderd kunnen worden. Mirjam Hoijtink opperde het idee de studenten jaarlijks zelf een opstelling te laten bedenken. René van Beek benadrukte dat een academiecollectie werkelijk gebruikt dient te worden. Carolien van de Star (lector Conservatie & Restauratie Steen en steenachtige materialen, Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen Artesis Hogeschool Antwerpen) stelde voor de beelden op sokkels in lokalen te plaatsen. Studenten moeten volgens haar de kans krijgen bekend te raken met het de beelden.

Geer Steyn wees erop dat het volgens hem allemaal draaide om het vergroten van het bewustzijn van de studenten met betrekking tot de beelden en het vergroten van hun beeldende visie. Steyn is voor de confrontatie tussen oud en nieuw, tussen inspiratiebron en creatie, om zo discussie op gang te brengen. Nu staan de beelden in de academie in een hoek, hij ziet het als taak van de academie het bewustzijn van studenten te vergroten over datgene wat er staat. Waar het staat is dan minder relevant.

Robert Smit, directeur van de Academie voor Beeldende Vorming concludeerde dat deze vruchtbare bijeenkomst zijn doel niet zou missen en inspiratie zou bieden bij herinrichting na restauratie van de academie.

Bij binnenkomst van het Basisburo aan de Tolstraat liepen bezoekers over of –naar keuze- langs een loper op de vloer van de entreehal met afbeeldingen van gipsen afgietsels uit de collectie van de academie. De een gehavend, de ander in tact.

Dit is een samenvatting van een [LINK DELETED] van bureau Pronkzucht.

Bekijk alle foto's op Flickr.

Foto's Iona Hogendoorn

Delen