CKV blijft verplicht eindexamenvak

Gepubliceerd op

Het vak Culturele en kunstzinnige vorming (ckv) blijft een verplicht eindexamenvak op havo en vwo. Het kunst- en cultuuronderwijs krijgt een kwaliteitsimpuls zodat scholen het aantrekkelijker en waardevoller kunnen maken voor hun leerlingen.

Het vak Culturele en Kunstzinnige Vorming (ckv) blijft een verplicht eindexamenvak op havo en vwo. Het kunst- en cultuuronderwijs krijgt een kwaliteitsimpuls zodat scholen het aantrekkelijker en waardevoller kunnen maken voor hun leerlingen.

Het vorige kabinet wilde ckv als eindexamenvak afschaffen zodat scholen meer tijd konden besteden aan de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde. De huidige staatssecretaris van onderwijs Dekker is echter van mening dat afschaffing van ckv niet leidt tot beter onderwijs in de drie kernvakken.

De plannen van het vorige kabinet leidden tot een storm van kritiek. Ook de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten sprak zich uit tegen het voornemen. Volgens het College van Bestuur stond het wetsvoorstel haaks op het vigerende cultuurbeleid van de overheid en dreigde het zorgvuldig opgebouwd beleid van twintig jaar kunsteducatie af te breken. De AHK is dan ook verheugd dat de plannen van tafel zijn.

Kunsteducatie aan de AHK
De AHK onderkent de toenemende maatschappelijke urgentie van onderwijs in de kunsten. Behalve eerstegraads docentenopleidingen in de disciplines beeldende vorming, dans, muziek en theater biedt zij een interdisciplinaire master Kunsteducatie aan, en heeft zij een lectoraat Kunst- en cultuureducatie ingesteld, dat kennis ontwikkelt en expertise bundelt op het gebied van kunstonderwijs, talentontwikkeling en tendensen in het beroepenveld. Daarmee geeft de AHK invulling aan de standpunten van de Raad van Cultuur ten aanzien van de vakoverstijgende waarde van kunsteducatie in de maatschappij – standpunten die de hogeschool onderschrijft in het sectorplan voor de kunstvakopleidingen (Focus op toptalent) en in haar eigen Instellingsplan.

Delen