Beoordeling in de kunsteducatie onderzocht

Gepubliceerd op

Het lectoraat Kunst- en cultuureducatie onder leiding van prof. dr. Folkert Haanstra heeft de resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar beoordeling in de kunsteducatie. Het onderzoek werd in samenwerking met Harvard Project Zero uitgevoerd.

 

Uitgangspunt is de noodzaak om de leerprocessen en leerresultaten zichtbaar en bespreekbaar te maken en om beoordelingsinstrumenten en -procedures te ontwerpen die recht doen aan het eigen karakter van de kunstvakken. In het primair onderwijs wordt nauwelijks of weinig beoordeeld, en die beoordeling betreft dan nog met name de werkhouding - dus of de leerling zijn of haar best heeft gedaan. In het voortgezet onderwijs worden wel vaak cijfers gegeven voor producten en uitvoeringen van leerlingen, maar de validiteit en betrouwbaarheid van die beoordelingen staan steeds ter discussie.

Dit is aanleiding geweest voor het lectoraat Kunst- en cultuureducatie om onderzoek te doen naar beoordeling en beoordelingsinstrumenten in dans, theater, muziek en beeldende kunst. Het onderzoek is uitgevoerd in de samenwerking met Harvard Project Zero, het langst bestaande onderzoeksproject in de VS op het gebied van de kunsteducatie.

De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd op de website van het lectoraat Kunst- en cultuureducatie:
Beoordeling en beoordelingsinstrumenten in de kunsteducatie
Beeldend reflecteren, over beoordeling in de beeldende kunst
Beoordeling muziek in het voortgezet onderwijs
Beoordeling van theaterlessen in het voortgezet onderwijs
The Studio Thinking Framework in Dance Education

Delen