Melissa Bremmer en Emiel Heijnen volgen Folkert Haanstra op als lectoren Kunsteducatie AHK

Gepubliceerd op

Per 1 november aanstaande zijn Melissa Bremmer en Emiel Heijnen benoemd als lector Kunsteducatie aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Zij volgen Folkert Haanstra op, die op 24 november afscheid neemt van de AHK.

Per 1 november aanstaande zijn Melissa Bremmer en Emiel Heijnen benoemd als lector kunsteducatie aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Zij volgen Folkert Haanstra op, die op 24 november afscheid neemt van de AHK.

Beide nieuwe lectoren promoveerden in 2015. Melissa Bremmer onderzocht de rol van het lichaam van de vakleerkracht muziek tijdens het muzikale leerproces van leerlingen. Emiel Heijnen onderzocht hoe het kunstonderwijs beter kan aansluiten bij de visuele interesses van jongeren en de praktijk van de hedendaagse kunstenaars en vormgevers. Bremmer en Heijnen beslaan met hun ervaring, netwerken en onderzoeksexpertise een breed terrein van de kunsteducatie: van podiumkunsten tot beeldende kunst en media, van primair tot hoger onderwijs, van informeel tot formeel leren en van case studies tot ontwerpgericht onderzoek. Door hun krachten te bundelen kunnen zij op unieke wijze invulling geven aan dit lectoraat.

Melissa Bremmer en Emiel Heijnen zijn geen onbekenden voor de AHK. Ze zijn beiden al werkzaam voor de master Kunsteducatie; Bremmer als docent onderwijskunde en Heijnen als docent onderwijskunde en educatieve projectbegeleiding. Daarnaast werkt Bremmer bij het Conservatorium van Amsterdam en Heijnen bij Academie voor Beeldende Vorming (per 1 september Breitner Academie). "Onze ambitie is om het lectoraat Kunsteducatie vorm te geven als een dynamisch platform dat zich beweegt op het snijvlak van kunst en educatie", aldus Bremmer en Heijnen.

Het lectoraat Kunsteducatie van Folkert Haanstra heeft sinds zijn benoeming als lector in 2002 bijgedragen aan kennisontwikkeling over kunsteducatie en aan onderwijsontwikkeling en professionalisering van docenten van de AHK-docentenopleidingen en de master Kunsteducatie. Gedurende zijn lectoraat heeft hij op vele manier bijgedragen aan het discours over kunsteducatie, zowel binnen de AHK als landelijk en internationaal.

Bert Verveld, voorzitter college van bestuur AHK: "We zijn Folkert erg dankbaar voor zijn grote inzet en voor de resultaten van zijn onderzoek. Met zijn grote deskundigheid en betrokkenheid, zijn brede netwerk en heldere inzichten over het belang en de rol van kunsteducatie, heeft hij het kunsteducatie-onderzoek landelijk mede vorm gegeven. Met het duo-lectoraat van Melissa Bremmer en Emiel Heijnen als opvolging van Folkert kijken wij uit naar een inspirerend vervolg van het lectoraat kunsteducatie".

Melissa Bremmer

Melissa Bremmer

Emiel Heijnen

Emiel Heijnen

Delen