Cpion registratie voor On The Movie

Gepubliceerd op

'Een dijk van een opleiding'!
Onze post hbo leergang filmeducatie 'On the Movie' heeft nu een officieel predicaat als Post-HBO Registeropleiding. Dit betekent dat deelnemers na het succesvol afronden van de opleiding een erkend diploma krijgen en opgenomen worden in het abituriëntenregister en daar zijn we super trots op!

Beoordeling
‘On The Movie’ is een post hbo-opleiding die is ontwikkeld om tegemoet te komen aan de geconstateerde behoefte in het werkveld (Copini 2022). Concreet: meer aandacht voor onderwijs in film, door docenten in het PO, VO en MBO te scholen op dit vakgebied. Aandacht voor de professionaliteit in plaats van alleen het aanwakkeren van bij een aantal docenten al aanwezig enthousiasme. Een dijk van een opleiding! Zowel qua invulling van geconstateerde behoefte (op basis van onderzoek), qua curriculum, qua inrichting van doelstellingen en eindtermen, en qua uitvoering. Zowel in breedte als in diepte een opleidingskundig uitstekend programma om kwaliteit in dit expertiseveld bij deelnemers (uiteindelijk) te borgen.

Delen