Ik ben beeldend kunstenaar en wil graag mijn lesbevoegdheid halen. Ik heb echter niet de vereiste vooropleiding. Kan ik toch deze opleiding volgen?
Nee dat kan helaas niet. De verkorte deeltijd opleiding is bedoeld voor afgestudeerden van een hbo kunstopleiding (bachelor beeldende kunsten, design, film). Omdat je je artistieke competenties reeds elders hebt ontwikkeld, krijg je volledige vrijstelling voor de beeldende vakken. Deze vrijstelling kunnen we alleen geven indien je eerder genoemde bachelor hebt gehaald of een diploma hebt van een tweedegraads docentenopleiding in het vakgebied beeldende kunst en vormgeving afgerond (tekenen, handvaardigheid, textiele werkvormen). Indien je langer dan vijf jaar geleden bent afgestudeerd dien je een portfolio van recent beeldend werk te overleggen, dit wordt tijdens een intakegesprek beoordeeld door de toelatingscommissie.

Wat zijn de kosten van deze opleiding? Heb je al een relevante bachelor afgerond maar bezit je geen onderwijsbevoegdheid? Dan betaal je het reguliere collegegeld. Misschien kom je in aanmerking voor een tegemoetkoming. Heb je al een tweedegraads bevoegdheid in tekenen, handvaardigheid en/of textiele werkvormen behaald na juni 1991, en sta je voor de klas, dan betaal je het instellingscollegegeld. In overleg met je werkgever kom je mogelijk in aanmerking voor een lerarenbeurs.

Hoeveel tijd kost de opleiding gemiddeld?
De studiebelasting is voor beide studiejaren gelijk; per week is dat: 3 dagdelen les, 2 dagdelen zelfstudie en 2 dagdelen werkplekleren in het onderwijs.

Wat zijn de eisen van het werkplekleren?
Het werkplekleren start vanaf het nieuwe studiejaar voor alle studenten van het eerste jaar op 1 oktober met een stage of werkplek in de onderbouw van het voortgezet onderwijs, minimaal 5 lesuren per week. Houd rekening met een tijdsinvestering van 10 uur totaal per week aan werkplekleren inclusief voor- en nawerk. Je kunt ervoor kiezen het hele jaar op dezelfde stageplek te blijven, maar je mag ook een nieuwe stage- of werkplek zoeken voor semester 2. In het tweede semester mag dit ook een educatieve functie zijn in het culturele veld of een andere onderwijsinstelling dan het vo.

Kun je vrijstelling krijgen voor vakken die je bij een eerdere opleiding al gehad hebt of op basis van ervaring?
Naast de volledige vrijstelling van de beeldende vakken komt het heel soms voor dat er nog extra vrijstellingen gegeven worden. Dit kan bijvoorbeeld als je naast een kunstvakopleiding een studie kunstgeschiedenis afgerond hebt. Eventuele vrijstellingen leiden wel tot studieverlichting maar nooit tot studieverkorting. Een aanvraag voor vrijstelling wordt altijd beoordeeld door de examencommissie.

 

 

 

 

 

Delen