Toelating en aanmelding

Om je aan te melden voor de opleiding Docent beeldende kunst en vormgeving aan de Breitner Academie, doorloop je onderstaande stappen:

Stap 1: Voldoe je aan de toelatingseisen?
Om toegelaten te worden tot de opleiding Docent beeldende kunst en vormgeving in voltijd moet je in het bezit zijn van minimaal een havo-diploma, een mbo-diploma op niveau 4 of een equivalent buitenlands diploma. Als je nog niet beschikt over een van deze diploma's, bijvoorbeeld omdat je nog in het examenjaar zit, kun je je wel al aanmelden voor de toelating. Als je geen onderwijs meer volgt, ouder bent dan 21 en geen van bovengenoemde diploma’s hebt, moet je een 21+-toets afleggen. Meld je hiervoor bij de Breitner Academie via breitner@ahk.nl.

Stap 2: Aanmelden deelname toelating (er is een extra toelatingsdag op vrijdag 23 augustus 2019)
Meld je aan in Studielink voor de opleiding Docent beeldende kunst en vormgeving (voltijd). Let op: dit is geen inschrijving voor de opleiding en verplicht je ook niet tot inschrijving.

Na je aanmelding in Studielink ontvang je een e-mail van de Breitner Academie met informatie om je aanmelding voor de toelating compleet te maken.

Stap 3:  Voorbereiding toelating: portfolio
Onderdeel van je toelating is je portfolio. Het geeft een overzicht van recent werk, visuele fascinaties en inspiratiebronnen. De vorm van je portfolio mag je zelf bepalen. Wel geven we graag een toelichting zodat de aandachtspunten helder zijn:

  • laat je recente werk zien (van de afgelopen twee jaar);
  • we zien graag je proces dus laat ons niet alleen eindresultaten zien, maar ook schetsen, afgekeurde ideeën en uitprobeersels;
  • als je de keus hebt, zorg dan voor variatie in media en technieken: tekeningen, collages, foto's, video, ruimtelijk werk en grafiek of digitaal werk of foto's daarvan;
  • neem ook je schetsboeken en inspiratiebronnen mee;
  • het gaat erom dat we een goed beeld krijgen van wie je bent en hoe je werkt: maak het persoonlijk;
  • een goed portfolio laat zien wat je kan, dat je nieuwsgierig bent en dat je iets kan leren.

Stap 4: Deelname toelatingsdag
De toelating vindt plaats op de Breitner Academie en bestaat uit een portfoliogesprek, een beeldende opdracht en een presentatie-opdracht.

Stap 5: Uitslag toelating
Binnen twee weken na de toelating ontvang je per e-mail bericht of je bent toegelaten. In deze e-mail vind je alle informatie om je definitief in te schrijven voor de opleiding.

 

 

Collegegeld


Het wettelijke collegegeldtarief voor voltijdse, bekostigde opleidingen voor het studiejaar 2019-2020 is door het Ministerie van OCW vastgesteld op € 2.083. In bepaalde omstandigheden ben je een hoger bedrag verschuldigd, bijvoorbeeld als je al een bachelordiploma hebt behaald of als je afkomstig bent uit een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Zie voor deze afwijkende tarieven en meer informatie over het collegegeld deze webpagina.

Goed nieuws! Het kabinet heeft het voornemen om nieuwe studenten van lerarenopleidingen de eerste twee jaar de helft van het reguliere collegegeld in rekening te brengen. Dat zou betekenen €1030 in plaats van €2060. Alhoewel dit voornemen nog door de Kamer goedgekeurd moet worden, is dit toch al een mooi vooruitzicht. Houdt de website van de Rijksoverheid in de gaten voor de actuele stand van zaken.

Overige kosten

Als bachelorstudent voltijd betaal je jaarlijks ongeveer € 700 aan onder andere studieboeken, -reizen en materialen. Verdere aanschaf zijn een museumjaarkaart en een laptop. Bij diverse andere instellingen die je voor je studie moet bezoeken, zoals Artis, kun je als AHK-student gebruikmaken van een kortingsregeling op vertoon van je collegekaart.

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

De Breitner Academie maakt deel uit van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, samen met het Conservatorium van Amsterdam, de Nederlandse Filmacademie, de Academie voor Theater en Dans, de Reinwardt Academie en de Academie van Bouwkunst.

Je betaalt collegegeld aan de AHK en wordt hierover geïnformeerd door de Centrale Studentenadministratie. Op de website Studentenzaken van de AHK vind je informatie over in- en uitschrijven, geldzaken, studeren in het buitenland, vertrouwenspersonen, huisvesting en verschillende hogeschoolbrede (ICT-)voorzieningen.

Delen