Marte Vissers

Marte Vissers

Het maatschappelijk belang van kunsteducatie in visievorming voor toekomstige docenten

Mijn onderzoek gaat over visievorming van (toekomstige) docenten kunsteducatie en hoe we meer tot een dialoog kunnen komen wat betreft het maatschappelijk belang van kunsteducatie.

Het boek 'Niet voor de Winst' (Ambo/Anthos, 2013) van Martha Nussbaum diende hierbij als inspiratiebron.Haar pleidooi sluit erg aan bij de ontwikkelingen in onze tijd. Kunstonderwijs is van belang:
“Literatuur, drama, dans en beeldende kunst bevorderen een speelse creativiteit en nodigen ertoe uit om je te verplaatsen in andere levens, andere situaties, andere perspectieven. Dat stimuleert de empathie die kan helpen voorkomen dat mensen andere mensen instrumentaliseren. Speciaal belangrijk is het aankweken van inlevingsvermogen en de gave om je te verwonderen. Spel helpt.” (Niet voor de Winst, pagina 14)

Ik heb een platform ontwikkeld waar voedende artikelen, boeken en wetenswaardigheden op worden verzameld en gedeeld. Het is een verkenning van de grote lijnen die nu worden uitgezet met betrekking tot het kunstonderwijs en het maatschappelijk belang hiervan. Het platform heb ik voorgelegd aan studenten van vier verschillende opleidingen in het land. De vraag die ik hen o.a. stelde is of een digitaal platform een goed medium zou kunnen zijn voor het uitlokken van een dialoog en verdere verdieping.

Back to list
Share