Imre Jansen

Imre Jansen

Embodiment

Embodiment is een onderzoek naar body awareness onder de generatie vrouwen waar Imre Jansen deel van uit maakt. Veel vrouwen zijn zich bewust van hun lichaam en passen zich aan aan hun omgeving, de spullen die ze zich toe-eigenen en wat ze wordt opgelegd door de maatschappij. De vrouwen representeren niet een schoonheidsideaal van nu, maar echte vrouwenlichamen. Voor Imre Jansen is dit de essentie van een tijdloze krachtige vrouw. Zij ziet in de samenleving een groeiende drang naar perfectie, maar ook een tegenbeweging van vrouwen die in hun eigen kracht staan. Dit verbeeldt zij door echte vrouwenlijven te tonen en te combineren met onnatuurlijke materialen.

Back to list
Share