Sylvia Zijl

Sylvia Zijl

Course
Beeldende Vorming deeltijd
Class
2020

Verschijnen in de tussenruimte. Verdiepende dialogen bij beeldende vorming in het voortgezet onderwijs

Kunst maken in het voortgezet onderwijs kan meer zijn dan divergeren, convergeren en het werkstuk afkrijgen. Kunst is ook om je heen kijken, denken, luisteren, voelen, spelen en ervaren. Maar ook het met elkaar in gesprek gaan.

We leven in een wereld van snelle veranderingen. Persoonsvorming kan jonge mensen helpen om sterker in de wereld te staan. Het gaat er niet alleen om wíe we zijn, maar ook om hóe we zijn. Voor burgerschapsvorming is het belangrijk om te leren denken vanuit meerdere perspectieven. De dialoog is hierbij essentieel.

Het belang van de dialoog komt terug bij theorieën over persoonsvorming, transformatief leren, het socratisch gesprek en dialogisch onderwijs. Voor mijn onderzoek heb ik een gespreksleidraad ontworpen om filosofische en reflectieve kunst-maak-gesprekken met leerlingen te voeren. Hiermee kunnen docenten mogelijkerwijs het persoonlijke proces van leerlingen verdiepen en persoonsvorming stimuleren.

Fabricando fabricamus’:

‘door iets te vormen, vormen we onszelf’ (Latijns gezegde)

Back to list
Share