Miranda Kruijer

Miranda Kruijer


Het maken van kostuums heeft een centrale positie in mijn beeldende praktijk. Deze kostuums nemen altijd een publieke functie in. Door de pandemie is het publieke onderdeel stilgevallen. Het wegvallen van deze functie heeft ook de wil en urgentie om te maken bij mij doen afnemen. Het medium collage is afgelopen periode een steeds grotere rol gaan innemen. In de collages komen mijn verschillende gedachtegangen en gevoelswerelden naar voren. Deze uit ik in 2d- en 3d-collages, allen middels eenzelfde verzameling van materiaal. Ik hergebruik mijn materiaal, mijn gedachten en mijn ervaringen. Zo kan hetzelfde materiaal, bijvoorbeeld textiel, terugkomen in collages maar ook in mijn kostuums. Ik werk heel intu├»tief, op deze manier kunnen mijn verzamelde materialen op verschillende momenten een nieuwe betekenis krijgen.  

Back to list
Share