Frouke ten Velden

Frouke ten Velden

Wijzer

Verbreed je horizon, breid altijd je kennis uit. Probeer uit. Zorg voor diepgang in je leven. Kunst (podiumkunst, muziek, en beeldende kunst) is één van die dingen in het leven waar je diepgang in kunt ervaren. Bij zowel maken als beleven. Creativiteit vind ik één van de belangrijkste dingen binnen ieder mensenleven. Ik geloof dat creativiteit een grote bijdrage levert aan zelfontplooiing. Daarom vind ik het belangrijk dat je jonge mensen en kinderen al vroeg in aanraking laat komen met kunst. En ze leert creatief te zijn in denken en doen. Juist omdat kinderen en jongeren zich aan het ontwikkelen zijn tot een volwassen mens. Alles wat je als kind doet en meemaakt zal bepalend zijn voor de rest van je leven. 

Door uzelf in te vullen:
Beginsituatie leerlingen
Leerdoelen
Subdoelen
Theorie
De leeractiviteiten
Wat is de tijdsindeling
Wat voor werkvorm
Thema
Opdracht
Planning
Alle benodigdheden
Eisen
Criteria

Terug naar lijst
Delen