Erika van Delft

Erika van Delft

Ik wil met mijn werk de ruimte tussen de toeschouwer en het object in beeld brengen. Dit doe ik door aan de kaak te stellen in hoeverre de toeschouwer in staat is om het object te zien. Door het gebruik van persoonlijke bezittingen te combineren met gevonden materialen leg ik voor de toeschouwer de ruimte open om in te gaan op de werkelijkheid van de objecten en vooral: hoe deze werkelijkheid tot stand komt.

Raam met uitzicht

In mijn afstudeerwerk richt ik me vooral op materialen die op een bepaalde manier een weergave zijn van afbakening. Dit doe ik door gebruik te maken van transparantie van materialen en vervaging van oppervlaktes. Met het tonen van reflectie van de ruimte door middel van spiegelende materialen wil ik de toeschouwer de mogelijkheid bieden de ruimte tussen hem en de objecten te laten onderzoeken.

Kunstenaars die mij inspireren zijn onder andere Gerhard Richter en Saskia Noor van Imhoff.

Stage

Samen met drie medestudenten heb ik februari 2012 een eigen bedrijf opgezet, Pindakaas.tv. Als stage zijn wij dit bedrijf verder gaan ontwikkelen.

Pindakaas.tv maakt zich sterk om een brug te slaan tussen aan de ene kant de wereld van de kunst en aan de andere kant de belevingswereld van jongeren. Dit doen we door de kunst écht tastbaar en interactief te maken. In samenwerking met jonge, actuele kunstenaars bieden we projecten op maat aan op middelbare scholen. Op deze manier brengen we de kunst letterlijk naar de jongeren toe.

Op www.pindakaas.tv kun je de inhoud en verslagen van deze projecten vinden. Daarnaast is het de plek waar we onze kunstenaars een online galerie bieden en waar we onze bezoekers op de hoogte houden van de ontwikkelingen in de vaak ingewikkelde en abstracte wereld van de hedendaagse kunst.

Vind ons ook op facebook: www.facebook.com/pindakaas.tv

Terug naar lijst
Delen