Myriam Knol

Myriam Knol

Opleiding
Beeldende Vorming verkort
Lichting
2014
Website
www.myriamknol.nl

I + I = III
Michiel van der Kaaij, intendant Kunstvereniging Diepenheim, over I + I = III: "Het is een diepgravend, helder en tegelijkertijd compacte publicatie geworden, waarmee Myriam aangeeft zowel over praktische als meer theoretisch gerichte competenties te beschikken. Daarnaast is haar manier van formuleren ter zake doend, en ziet het geleverde boekwerkje er ook nog eens heel aantrekkelijk uit."

"‘Verbindingen leggen met de buitenwereld’, daarin is zij uitstekend geslaagd. Of het nu gaat om respondenten voor de interviews, de leerlingen die zij heeft begeleid op het Groene Lyceum of de collega’s binnen de Kunstvereniging: de kwaliteit van deze contacten klinkt door in het geleverde eindresultaat. Met dit resultaat zal Kunstvereniging Diepenheim haar voordeel kunnen doen, bij het verder uitwerken van haar educatief beleid, het verder uitbouwen van haar contacten die van belang zijn hierbij en het ‘zoeken naar geld’ om dit beleid te realiseren."

"Kortom, met I + I = III heeft Myriam Knol aangetoond een professional te zijn, mijns inziens het mooiste compliment dat je een net afgestudeerde kunt geven."

Docent beeldende kunst & vormgeving
Ervaring:
– Edith Stein College en Aloysius College, Den Haag
– Hogeschool van Amsterdam (minor architectuur en beeldende kunst)
– Kunstvereniging Diepenheim

Beeldend kunstenaar / tentoonstellingsmaker / ondernemer
Motto: Kijken en bekeken worden
Disciplines: tweedimensionale werken, objecten, installaties, performances
Kenmerken: monumentaal van veraf, intiem van dichtbij
Kunstenaarsinitiatief: PseudonieM (samen met Pier van Dijk), sinds 2007

Terug naar lijst
Delen