Sanne Sips

Sanne Sips

Opleiding
Beeldende Vorming voltijd
Lichting
2014
Specialisatie

Tweedimensionaal en vormgeving

E-mail
sanne_sips@hotmail.com
Contact
LinkedIn

Het kunstenaarschap zit in mijn bloed. Van jongs af aan heb ik mij bezig gehouden met teken- en schilderkunst, heb ik deelgenomen aan competities en mijzelf op creatief gebied steeds verder ontwikkeld. Het leek dan ook een logische keuze om aan de Academie voor Beeldende Vorming te studeren en mijn liefde voor het vak te combineren met het docentschap. Creativiteit en didactiek gaan in mijn ogen hand in hand. Voor het ontwikkelen van kunsteducatieve lessen, programma’s en projecten dien je jezelf te verdiepen in actuele kunst en de ontwikkelingen hierbinnen. Op deze manier krijg je als kunstenaar nieuwe prikkels en inzichten die je vervolgens weer kunt toepassen in het onderwijs. Deze positieve dynamiek stimuleert om meer uit jezelf te halen, zowel op creatief als didactisch gebied.

Lesgeven is in mijn ogen meer dan kennisoverdracht. Als docent wil ik leerlingen/cursisten inspireren, hun horizon verbreden, zelfvertrouwen meegeven en bijdragen aan hun persoonlijke ontwikkeling. Gedurende mijn opleiding heb ik zowel ervaring opgedaan binnen het primair- en voortgezet onderwijs als in het buitenschoolse kunsteducatieve werkveld. Dankzij deze brede oriëntatie heb ik een goed oog voor de verschillende doelgroepen en mijzelf bedreven in het geven en ontwikkelen van kunsteducatieve programma’s.

Van huis uit ben ik een echte 2Der. Op de Academie ben ik echter ook met andere disciplines in aanraking gekomen en heb ik naast mijn liefde voor teken- en schilderkunst een passie voor vormgeving ontwikkeld. Deze passie uit zich met name in het vervaardigen van draagbare sculpturen die balanceren op de grens tussen kunstwerk en sieraad, een subtiele combinatie van kracht en fragiliteit, in veel gevallen gemaakt van ongebruikelijke (en vaak ondergewaardeerde) materialen. Op tweedimensionaal gebied maak ik met name gestileerde schilderijen met het menselijk lichaam als onderliggend thema. Deze werken kenmerken zich door een krachtig en fel kleurgebruik.

Als kunstenaar haal ik veel inspiratie uit de wereld om mij heen. Kunst is een prachtig medium om je gevoelens te uiten. Heel bevrijdend en soms ontzettend frustrerend. Toch kan ik niet zonder. Het is mijn passie en zal altijd een rol blijven spelen. Het kunstenaarschap en het docentschap vult elkaar op een prachtige wijze aan. Met één been in de kunstwereld en één been in het onderwijs ontwikkel je niet alleen een frisse kijk op kunsteducatie maar op de mogelijkheden binnen beide vakgebieden. Ik profileer me dan ook op twee gebieden: als ‘docent beeldende kunst en vormgeving ‘én als ‘autonoom kunstenaar’.

Fragility

Mijn afstudeerwerk richt zich op de kwetsbaarheid van mensen, de dunne scheidslijn tussen innerlijk gevoel en uiterlijke schijn. Met mijn schilderijen probeer ik tot de kern te komen en vorm te geven aan menselijke gevoelens als angst en hulpeloosheid. Ondanks het feit dat iedereen aan een ideaalbeeld probeert te voldoen, en in feite een masker op houdt, zijn we van binnen allemaal hetzelfde en kennen momenten waarop we ons onbeduidend, klein en onbegrepen voelen. Deze gevoelens probeer ik vorm te geven.

Mijn schilderijen zijn gestileerd. Ze bevatten herkenbare elementen, in veel gevallen menselijke lichamen of lichaamsdelen, maar op een vervreemde en haast surrealistische manier. Met mijn werken roep ik gevoelens en associaties op. Deze kunnen voor iedere toeschouwer verschillen en dat is precies wat ik beoog. Ik wil de toeschouwer aan het denken zetten, fascineren, ze een beeld voorhouden en tegelijkertijd verwarren omdat het beeld niet overeenkomt met de ‘werkelijkheid’.

Binnen mijn schilderijen probeer ik een zekere spanning te creëren. Dat doe ik o.a. door te werken met tegenstellingen. Pasteuze, dekkende toetsen tegenover glacerende vegen, licht tegenover donker, concrete vormen tegenover suggestieve figuren. Mijn schilderijen bevatten een combinatie van kracht en fragiliteit. Net zoals de mens, die in mijn ogen zowel krachtig als fragiel kan zijn.

Downloads

Stage

2013-2014
Museum Boijmans Van Beuningen
Afdeling Educatie en Publieksbegeleiding

2013
Project 2x Kijken
Educatie in beeldende kunst voor scholieren uit het primair onderwijs

2013
O.S.G. Willem Blaeu
Kunstdocent: VMBO, MAVO, HAVO, atheneum, gymnasium

2012
Haarlem College
Kunstdocent: VMBO

2010-2011
Alkwin Kollege
Kunstdocent: HAVO, atheneum, gymnasium

Terug naar lijst
Delen