Annemijn Leguijt

Annemijn Leguijt

Opleiding
Beeldende Vorming voltijd
Lichting
2019

Winnares ZOEK!prijs2019 voor haar afstudeeronderzoek 'Zachte Kracht'.

De Tapisserie refereert aan de traditie van het vastleggen van geschiedenis op wandtapijten. In de collageachtige objecten worden figuren en motieven uit bestaande wandtapijten met afbeeldingen van het internet gecombineerd; van nu en uit vorige eeuwen. Een oude, tijdsintensieve vorm van geschiedschrijving komt in aanraking met de vastlegging van geschiedenis in het digitale tijdperk, waarbij met een klik van de muis elke historische periode even gemakkelijk te bereiken is. Daarmee bevraagt het werk de veranderende beleving van tijd en de betekenis van geschiedenis. Alles wat je online doet, wordt vastgelegd en belangrijke gebeurtenissen staan ook zo op het internet. Er is nauwelijks sprake van een filter of verwerking, waardoor informatie wel toegankelijker, maar niet per se betrouwbaarder is geworden. Een wandtapijt van een historische gebeurtenis legt één kant van het verhaal vast en dat is nu niet heel anders. We leven in informatiebubbels door algoritmes die onze interesses en meningen kennen en bevestigen. Hoe weten we nog wat waarheid is? Is die er wel en zo ja, hebben we die ooit gekend? Wat is de toekomst van onze geschiedschrijving? En hoe zullen we herinnerd worden nu elke stap voor de komende generaties zichtbaar is geworden?  

Tapisserie

Terug naar lijst
Delen