Suzanne Eelman

Suzanne Eelman

Crossing boundaries

Via videokunst, soundcapes en kostuums geeft Suzanne een beeld van haar persoonlijke fantasiewereld. De videowerken die een poëtisch en dromerig karakter hebben, nemen je mee naar een nieuwe werkelijkheid.

Om tot deze beelden te komen haalt zij inspiratie uit haar droombeelden, onderbewustzijn, de natuur of mythologieën. Het creëren van deze droomwereld staat in contrast met de realiteit. Dit is volgens Suzanne nodig om zich te kunnen verbinden met eigen gevoelens, krachten en zelfvertrouwen en deze kwaliteiten vervolgens mee te nemen in de realiteit.

Van jongs af aan heeft Suzanne een sterke voorkeur voor dieren en draagbare objecten. De karakters in kleurrijke kostuums, die spelenderwijs zijn ontstaan, vertegenwoordigen datgene wat Suzanne is of graag zou willen zijn. Het afstudeerwerk verbeeldt een kinderlijke fantasiewereld en heeft raakvlakken met verschillende thema’s, zoals transformatie, escapisme, contact, maar ook de relatie tussen mens en natuur. De vos, die een centrale rol speelt binnen het werk en het leven van Suzanne, staat symbool voor speelsheid, onafhankelijkheid, nieuwsgierigheid, avontuur en de verbinding met eigen verlangens.

Terug naar lijst
Delen