Eva Klein

Opleiding
Beeldende Vorming voltijd
Lichting
2020

De Onschuld van Voorwerpen

De Onschuld van Voorwerpen van Eva Klein gaat in op de herkomst van producten. Dit type vazen was tot de zeventiende eeuw alleen bestemd voor de allerrijksten. Ze werden gezien als curiosa uit een vreemde wereld. Nu zien we dit imitatiegoed in iedere souvenirwinkel    met een stickertje ‘made in China’ erop    en kan iedereen het zich veroorloven.

Consumeren is iets van alle tijden. Vanaf de zestiende eeuw zijn we in Nederland steeds meer goederen gaan kopen en in de twintigste eeuw explodeerde ons koopgedrag. Meer geld, betere transportmogelijkheden en grootschalige industriële productie maakte overdadig koopgedrag mogelijk.

Tegenwoordig consumeert de mens erop los vanuit zijn luie stoel, zonder oog te hebben voor het productieproces. Koopdrift dicteert dat zoveel mogelijk zo goedkoop mogelijk gekocht moet worden, want het individu in de huidige samenleving ontleent zijn status aan de consumptie van goederen die niet in de primaire levensbehoeften voorzien. In dit proces wordt voorbijgegaan aan kwaliteit, ambacht en techniek.

Eva Klein wil in haar werk stilstaan bij het gemak waarmee de consument tegenwoordig zijn spullen koopt om maar te kunnen concurreren met anderen en waarbij de consument geen aandacht meer heeft voor vroegere werken, methoden en ambachten. Haast niets is meer origineel.

Terug naar lijst
Delen