Iris Heuff

Iris Heuff

Opleiding
Beeldende Vorming deeltijd
Lichting
2021
E-mail
irisheuff@gmail.com

Creatieve ontwerpvaardigheden


Sinds dit schooljaar werk ik op het Da Vinci College als docent beeldende vorming en geef ik het vak 'techscience'. Dit interdisciplinaire vak geef ik met docenten uit verschillende vakgroepen en gaat vanaf komend schooljaar over in het vak 'onderzoek en ontwerpen' (O&O, onderdeel van het technasium). Uit een artikel dat ik eerder heb geschreven op de Breitner Academie, over de rol van kunstdocenten bij het vak O&O, kwam uit de afgenomen interviews naar voren dat docenten uit andere secties ervoor willen waken dat er een ‘zweverig’ proces ontstaat wanneer de kunstdocent een leerling op creatief vlak begeleidt.

Deze vrees is misschien niet terecht: vanuit een ander perspectief kun je een zweverig proces ook zien als divergent denken. Een definitie van divergent denken luidt: het genereren van veel, verschillende soorten, originele oplossingen wat leidt tot creatieve oplossingen voor een probleem. Dit is juist een belangrijke fase in het creatieve proces. Dit proces goed kunnen begeleiden, daar ligt juist de kracht van de kunstdocent! Kennis over het creatieve proces is van belang voor de begeleiding van het creatieve proces binnen een O&O-opdracht. Het vergroten van de kennis over het creatieve proces kan het interdisciplinaire docententeam dus helpen bij de begeleiding van het creatieve proces. Omdat bij O&O ook docenten uit andere vaksecties deleerlingen begeleiden, kunnen zij leren van de expertise die de kunstdocent heeft.

Dit is de aanleiding voor het maken van een ontwerp dat bestaat uit een didactische handleiding voor O&O-docenten en een skillsbox met verschillende werkvormen die de technasiumleerlingen kunnen inzetten tijdens de eerste ideeënfase bij de ontwerpcyclus.

 

Terug naar lijst
Delen