Sara Vlamings

Sara Vlamings

Opleiding
Beeldende Vorming deeltijd
Lichting
2021
E-mail
saravlamings@gmail.com

De vrijeschoolvisie getransdisciplineerd


Als beginnende docent op de vrijeschool kwam al snel ter sprake of de kunsteducatie op de vrijeschool nog wel hedendaags genoeg is.  

Om aan te kunnen sluiten op de huidige maatschappij waarin de scheidslijn tussen kunst en wetenschap steeds vager wordt, zou je de vakken weer meer in elkaar over moeten laten lopen.  

Voor mijn onderzoek heb ik een lessenserie ontworpen voor de zevende klas van het VWO waarin de vrijeschoolvisie wordt getransdisciplineerd. Een lessenserie dat aansluit op de visie van de vrijeschool, waarbij wetenschap en technologie op een onderzoekende en probleemoplossende en evenwichtige manier worden verenigd. Hier kunnen leerlingen vanuit eigen handelen en zijn, bijdragen aan een vernieuwende samenleving.   

De complexe opdracht uit de lessenserie is: 
Maak een kunstwerk waarbij tenminste één natuurlijke krachtbron je samenwerkingspartner is.

Dit thema sluit aan op de leeftijd van de zevende klasser waarin kinderen op een speelse manier de wereld willen ontdekken middels schoonheid en aardse waarheden. 

Terug naar lijst
Delen