Jelmer Coppens

Jelmer Coppens

van Nu naar Vroeger naar Toekomst


Jelmer breekt in zijn werk uit de hokjes van kunstenaar en ambachtsman. Hij tracht kunst en design samen te brengen in zijn werk waarbij hijeen mix van technieken en materialen gebruikt.  

In zijn werkvan Nu naar Vroeger naar Toekomstbeeldt hij zijn eigen identiteit en zijn proces uit. Van een in-hokjes-denkende man naar de kern die hij nu is. Niet meer een bepaalde versie van Jelmer, maar een compleet pakket als persoon.  Elk van de kleuren verbeeldt op een eigen manier één van de verschillende rollen die Jelmer door de tijd heen heeft aangenomen. 

Gedurende vier jaar Breitner is hij veranderd. Veranderd van de (praktisch geschoolde) hoedenmaker die hij was toen hij binnenkwam tot de persoon die hij nu is. Nog steeds met een voorliefde voor mode &accessoires en de fanaat van nieuwe technieken die hij was, maar dan toegepast in beeldende kunst.  

Hij ziet deze achtergronden alspraktische handvatten die hem zijn meegegeven. Deze bieden hem de kans te maken wat hij wil, als de kunstzinnigontwerper die hij nu is. 

Acrylicone & Textiel 

Terug naar lijst
Delen