Lisa Rutten

Lisa Rutten

Opleiding
Beeldende Vorming deeltijd
Lichting
2022
Website
www.lisamariarutten.com
E-mail
contact@maria-lies.com

Creatief met je kind


Als kunstdocent op een basisschool en een middelbare school valt het mij op dat ouders en kinderen het kunstvak wel leuk, maar niet belangrijk vinden. En dat is gek, want uit onderzoek blijkt namelijk dat creativiteit een positieve invloed heeft op de ontwikkeling van het kind. 
 
Nu, meer dan ooit, is creativiteit belangrijk. Zo is creativiteit tegenwoordig een belangrijke vaardigheid bij veel beroepen en staat het standaard op de eisenlijst bij vacatures. Creativiteit is een onderdeel van de 21e-eeuwse vaardigheden waarover de leerlingen van nu horen te beschikken. 

Maar creativiteit is niet alleen belangrijk voor de professionele ontwikkeling, hetis ook een belangrijke factor voor de cognitieve en fysieke ontwikkeling van het (jonge) kind. Zo blijkt dat creativiteit o.a. de ontwikkeling van de grove en fijne motoriek, taal, het denken en de sociale vaardigheden stimuleert. 
 
In dit ontwerponderzoek focus ik mij op een aantal punten. Ten eerste ga ik op zoek naar wat creativiteit precies is. Vervolgens onderzoek ik het belang van creativiteit en hoe je creativiteit kunt stimuleren. Daarnaast beschrijf ik waarom de rol van ouders zo belangrijk is voor de (creatieve) ontwikkeling van hun kind. Deze informatie vertaal ik naar praktische tips en tools voor ouders in de vorm van een 'doe-boekje', waarin ik ouders informeer en inspireer. 

Ouders worden geïnformeerd over het nut van creativiteit voor de algemene ontwikkeling en worden geïnspireerd om creatief te zijn met hun kind. Zo kunnen ouders thuis korte creatieve opdrachtjes doen waarin zij het kind stimuleren in hun cognitieve-, fysieke-, sociale-en taalontwikkeling.Bij elke opdracht staat een korte uitleg hoe deze opdracht bijdraagt aan de ontwikkeling van het kind. 

Met mijn eindproduct wil meer bewustzijn creëren over creativiteit en ouders en kind motiveren om creatief bezig te zijn. Het zou mooi zijn als het uiteindelijk ook zal bijdragen aan een positievere kijk op de creatieve vakken. 

Terug naar lijst
Delen