Naomi de Bruijn

Naomi de Bruijn

Non-sense: over de zintuiglijke manifestatie van taal

 

Hoe proeft taal? Kunnen we haar aanraken? Onze tong is een krachtig middel, voor zowel spraak als smaak. Non-sense is een dwalend onderzoek naar de grenzen van taal. Wanneer betekenisgeving van taal wegvalt, kunnen onderliggende, fysieke elementen naar boven komen. Tijdens de dwaaltocht geven de vijf zintuigen houvast. De uitkomst is een multisensuele installatie. Door te proeven, ruiken, zien, horen en te voelen wordt de waarnemer uitgenodigd te verdwalen in het talig labyrint.  

Terug naar lijst
Delen