19 en 20 maart 2021, meld je nu aan

Dealing with the real stuff!

Een nascholing over kunst, activisme en burgerschapsonderwijs.
Kan activistische kunst een rol spelen in de ontwikkeling van kritisch denken? En kan het leerlingen inspireren tot het bieden van weerstand tegen maatschappelijke ontwikkelingen? Deze vragen zijn, gezien de toenemende polarisatie, discriminatie en bijvoorbeeld fake news heel actueel. In deze nascholing verdiep je je in activistische strategieën om maatschappelijke problemen aan te kaarten en leer je lessen ontwikkelen geïnspireerd op maatschappelijke, artistieke en activistische bronnen. Dit doe je aan de hand van het didactisch model ‘Dealing with the real stuff’, ontworpen door Nathalie Roos en gebaseerd op de theorie van authentieke kunsteducatie (Heijnen, 2015). De nascholing is bedoeld voor docenten kunst, maatschappijleer en burgerschap en kunstenaars die werkzaam zijn in het educatieve veld.  

Wanneer: vrijdag 19 en zaterdag 20 maart
Voor wie: docenten kunst en maatschappijleer en kunstenaars werkzaam in het educatieve veld
Waar: Breitner Academie, Amsterdam
Door wie: Nathalie Roos en Arida Bandringa, i.s.m. het Lectoraat Kunsteducatie.
Kosten:
550,- pp. Duo-korting (kunst en maatschappijleer/burgerschap docent van dezelfde opleiding/hetzelfde instituut) €400,- pp. De nascholing wordt fysiek of online gegeven, ovb coronamaatregelen.

Programma:
Op dag 1 van het programma zal Nathalie Roos ingaan op de uitkomsten van haar onderzoek ‘Dealing with the real stuff’. Dit onderzoek richt zich op de vraag of activistische kunst ruimte biedt voor een kritische reflectie op de maatschappij en of leerlingen, middels het ontwerpen en uitvoeren van artistieke activistische acties, vaardigheden opdoen met betrekking tot kritisch denken, samenwerken en het bieden van weerstand. Daarnaast zal een activistische kunstenaar uitleg geven over zijn of haar kunstpraktijk en werkwijze. Arida Bandringa zal het ontwerpmodel toelichten en voorbeelden geven hoe je met dit model lessen kunt ontwikkelen. In de middag wordt er een start gemaakt met het ontwikkelen van een eigen lesopzet aan de hand van het ontwerpmodel.

Dag 2 begint met een inspirerende lezing over verschillende kunstbronnen met een link naar activisme. Denk hierbij aan het werk van Fossil Free Culture, Domenique Himmelsbach-de Vries, Tools for Action, Jonas Staal en Guerilla Girls. Er is deze dag ruimte om in duo’s te werken aan een lesopzet die aan het einde van de dag gepresenteerd worden. In de middag staat er een lezing op het programma over burgerschap in het onderwijs. De nascholing wordt afgesloten met een borrel en het uitreiken van de certificaten.

Nathalie Roos is opgeleid als docent beeldende kunst en vormgeving en als cultureel antropoloog. Zij werkt als docent op de Breitner Academie en als onderzoeker bij het lectoraat Kunsteducatie (AHK). Nathalie doet onderzoek naar kunst, activisme en educatie en ontwerpt activistisch onderwijs.

Arida Bandringa is opgeleid als docent beeldende kunst en vormgeving en staat inmiddels al 20 jaar in het voortgezet onderwijs voor de klas. Ze is senior projectmedewerker bij ArtechLAB waar ze nascholingen en trainingen verzorgt. Daarnaast heeft ze haar eigen Educatief OntwerpLAB waar ze lessen en leerlijnen ontwerpt voor scholen en instellingen.

Lectoraat Kunsteducatie
Het lectoraat Kunsteducatie is het faculteitsoverstijgende lectoraat van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Het duolectoraat doet onderzoek op het gebied van kunsteducatie en wordt gevormd door Emiel Heijnen en Melissa Bremmer

 

Delen
 

19 en 20 maart 2021, meld je nu aan