ArtechLAB Amsterdam

Nascholing van ArtechLAB
ArtechLAB Amsterdam biedt samen met de Breitner Academie een nascholing aan waarin kunst, technologie en wetenschap geïntegreerd aan bod komen. In deze nascholingscursus leren bèta- en kunstdocenten dat creatieve skills niet exclusief toebehoren aan de kunsten, en dat een onderzoekende houding niet alleen voor de bèta's is weggelegd.  

De raakvlakken tussen wetenschap en kunst zijn in de praktijk vaak groter dan je op grond van de reguliere schoolvakken zou denken; ze zijn beide vanuit nieuwsgierigheid ontstaan. In de 21ste eeuw leidt deze nieuwsgierigheid tot samenwerken: kunst kan ook gemaakt worden in laboratoria en onderzoek kan plaatsvinden in ateliers. Tijdens de ArtechLAB nascholing leren kunstvakdocenten, bètadocenten en kunstenaars die werkzaam zijn in de educatie, het ontwerpen, ontwikkelen en implementeren van onderwijsmateriaal in de context van kunst, technologie en wetenschap. Zij verdiepen zich in actuele wetenschap en technologie georiënteerde kunst waarmee een basis ontstaat om duurzame samenwerkingen tussen kunst, bèta- en techniekvakken in het onderwijs aan te gaan. 

Vooraankondiging nascholing ArtechLAB 12 en 13 november 2021: XR (Extended Reality)

De nascholing XR is bedoeld is gericht op het MBO en HBO en wordt georganiseerd in samenwerking met de VR Academy op het Marineterrein in Amsterdam. De nascholing zal naar verwachting deels offline en deels online zijn. Meer informatie over de nascholing volgt. Als u op de hoogte wilt blijven van onze nascholingen en andere activiteiten dan kunt u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief. Deze verschijnt ca. 4 keer per jaar. 

 

Delen