ArtechLAB Amsterdam biedt samen met de Breitner Academie verschillende nascholingen aan. Hier leren docenten en workshopaanbieders het ontwerpen, ontwikkelen en implementeren van onderwijsmateriaal in de context van kunst, technologie en wetenschap. Op deze pagina vindt u actuele nascholingsaanbod.

 

Meer over ArtechLAB

Hier

Nascholing technologyLab_

De Breitner Academie organiseert de succesvolle nascholingscursus technologyLab_: een interdisciplinair onderwijsconcept waarin kunst, technologie en wetenschap geïntegreerd aan bod komen. In deze nascholingscursus leren kunstvakdocenten dat creatieve skills niet exclusief toebehoren aan de kunsten, en dat een onderzoekende houding niet alleen voor de bèta's is weggelegd.  

De raakvlakken tussen wetenschap en kunst zijn in de praktijk vaak groter dan je op grond van de reguliere schoolvakken zou denken; ze zijn beide vanuit nieuwsgierigheid ontstaan. In de 21ste eeuw leidt deze nieuwsgierigheid tot samenwerken: kunst kan ook gemaakt worden in laboratoria en onderzoek kan plaatsvinden in ateliers. Tijdens technologyLab_ leren kunstvakdocenten en kunstenaars die werkzaam zijn in de educatie, het ontwerpen, ontwikkelen en implementeren van onderwijsmateriaal in de context van kunst, technologie en wetenschap. Zij verdiepen zich in op actuele wetenschap en technologie georiënteerde kunst waarmee een basis ontstaat om duurzame samenwerkingen met bèta- en techniekvakken in het onderwijs aan te kunnen gaan. De cursus wordt geleid door Michiel Koelink, mediakunstenaar en senior docent aan de Breitner Academie. Kunstenaars en designers verzorgen onderdelen van de cursus. De eerstvolgende nascholing technologyLab_  wordt aangeboden in het voorjaar van 2019, houd hiervoor de website in de gaten!

Delen