Naar inhoud
 

Meld je aan voor de nascholing

klik hier

'Het internet van morgen', nascholing ArtechLAB

Op 4 en 5 November 2022 organiseert ArtechLAB de nascholing Het Internet van Morgen. In deze tweedaagse interdisciplinaire nascholing ontdekken we hoe het huidige internet in elkaar steekt, voor welke dilemma’s we staan, en hoe we die op basis van de kunstpraktijk van hedendaagse makers verder kunnen onderzoeken en verbeelden met leerlingen in het PO en VO. Hoe gebruiken kunstenaars hun verbeelding om een eerlijker en duurzamer internet van morgen vorm te geven?

In deze nascholing richten we ons op het internet, de basis van ons digitale bestaan. Het internet bestaat al sinds 1965, en is sindsdien getransformeerd tot een veelvormige infrastructuur die we dagelijks gebruiken voor allerlei soorten communicatie. Van je deurbel tot je oma: alles en iedereen is tegenwoordig online. Maar hoe is het opgebouwd en hoe werkt het? Kan ik mijn eigen internet bouwen? Wie mag er wel en niet op het internet? Hoeveel energie is ervoor nodig om de hele dag online te zijn? Niet alleen computerprogrammeurs en netwerk ingenieurs, maar ook kunstenaars en ontwerpers houden zich op creatieve en experimentele wijze bezig met deze vragen. Bijvoorbeeld:

  • wat voor rituelen kunnen we bedenken die ons helpen afscheid te nemen van eindeloos online zijn?
  • welke creatieve mogelijkheden ontstaan als je jezelf dwingt je digitale bestanden extreem klein te houden?
  • hoe zou een chat interface eruit zien waarin ook andere zintuigen geprikkeld worden (niet alleen tekst)?
  • het internet zorgt ook voor pijn aan ons lijf, zoals RSI. Welke creatieve oplossingen en hulpmiddelen kunnen we bedenken om ons lijf anders te gebruiken om onze telefoons, laptops en tablets te besturen?
  • als je een logboek zou bijhouden van je internet gebruik en dat zou visualiseren, welke dingen zou je dan kunnen bijhouden? Wat zegt dat over jou als persoon? Met wie wil je dat delen, en met wie niet?

We verdiepen ons in strategieën om maatschappelijke problemen rondom het fenomeen “het Internet” aan te kaarten. Je leert lessen ontwikkelen geïnspireerd op artistieke en maatschappelijke bronnen, die tevens aansluiten bij de leefwereld en cultuurbeleving van jouw doelgroep. Dit doen we op basis van een model dat is gebaseerd op de theorie van authentieke kunsteducatie (Heijnen, 2015). Daarnaast volg je één van de workshops van kunstenaars om te ervaren hoe zij hun verbeelding inzetten om vorm te geven aan andere vormen van online verbonden zijn.

De nascholing is bedoeld voor docenten kunst, informatica, natuurkunde, maatschappijleer en burgerschap die werkzaam zijn in het educatieve veld. De nascholing is ook geschikt voor mensen die eerder al een nascholing van ArtechLAB hebben gevolgd.

In het kort:

  • Je raakt in twee dagen vertrouwd met het model voor authentieke kunsteducatie, gebaseerd op het remix model van Emiel Heijnen (Lector Kunsteducatie, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten).
  • Je krijgt toegang tot een grote collectie voorbeelden van kunstwerken rondom het thema internet die zich bevinden op het snijvlak van wetenschap en technologie, welke je als uitgangspunt kunt nemen voor de door jou ontwikkelde les(sen).
  • Je gaat praktisch aan de slag in een workshop gegeven door een kunstenaar die zich met dit thema bezig houdt en ervaart hoe zij dit vertalen naar een les.
  • Je gaat naar huis met een uitgewerkt ArtScience lesplan waar je meteen mee aan de slag kunt!

 

Info nascholing ArtechLAB Amsterdam najaar 2022
Doelgroepkunst- en bètadocenten, kunst-educatoren, opleiders, onderzoekers en (master)studenten
Periodevrijdag 4 en zaterdag 5 november 2022
Studielast2 dagen totaal
Kosten €575,- pp, met duokorting (kunst- en betadocent van dezelfde instelling) €425,- pp.
LocatieMarineterrein, Amsterdam

Voorlopige programma

Dag 1 - vrijdag 4 november van 9.30-17.00 uur, Marineterrein, Amsterdam

Programmaleider Loes Bogers licht de werkwijze van ArtechLAB toe. Behalve verschillende samenwerkingen met onderzoekspartners, zoals het opzetten van de ArtScience Database en het verzorgen van nascholingen, biedt ArtechLAB ook een verplicht 1e- en 2e-jaars vak en een minor aan op de Breitner Academie. We gaan in op de verschillende manieren waarop kunst en wetenschap elkaar kruisen, in het verleden, heden en de toekomst. We laten een veelvoud aan voorbeelden zien van kunstenaars, ontwerpers en (amateur)-ingenieurs die werken aan een eerlijker en duurzamer internet van de toekomst, waar je uit kunt putten voor je lesontwerp. Daarnaast zal een kunstenaar en/of wetenschapper werkzaam in dit interdisciplinaire veld uitleg geven over haar/zijn/hun werkwijze.

In de middag licht onderwijsontwerper Arida Bandringa het ontwerpmodel toe en geeft voorbeelden hoe je met dit model lessen kunt ontwikkelen. Er wordt een start gemaakt met het maken van een eigen lesopzet aan de hand van het ontwerpmodel.  

Dag 2 - zaterdag 5 november van 9.30-17.00, Marineterrein, Amsterdam

We beginnen deze dag met een inspirerende workshop van een kunstenaar die werkt aan thema’s gerelateerd aan internetcultuur en internet infrastructuur. In de workshop maak je kennis met praktische tools die je kunt gebruiken met je leerlingen.

In de middag is er volop tijd om onder begeleiding in duo’s te werken aan een lesopzet die aan het einde van de dag gepresenteerd wordt. We streven ernaar om iedereen met een werkbare lesopzet naar huis te sturen waarmee je op maandag meteen aan de slag kunt. 
De nascholing wordt afgesloten met een borrel en het uitreiken van de certificaten. 

Marineterrein
De nascholing zal plaatsvinden op het Marineterrein Amsterdam, waar ArtechLAB, de VRAcademy en de AHK Makerspace gevestigd zijn. Het Marineterrein is dé creatieve en technologische hub en hotspot in Amsterdam. Dit eeuwenoude terrein ligt op het stadseiland Kattenburg in het centrum van Amsterdam. De AHK werkt hier aan het ontwikkelen van een leeromgeving waarin studenten, docenten, publiek, partners en communityleden samen kunnen werken aan cross-overs op het gebied van kunst, wetenschap en educatie. 

Delen
 

Meld je aan voor de nascholing

klik hier