ArtechLAB Amsterdam biedt samen met de Breitner Academie verschillende nascholingen aan. Hier leren docenten en workshopaanbieders het ontwerpen, ontwikkelen en implementeren van onderwijsmateriaal in de context van kunst, technologie en wetenschap. Op deze pagina vindt u actuele nascholingsaanbod.

 

Aanmeldformulier nascholing RobotLove

Meld je aan!

Nascholing RobotLove

ArtechLAB Amsterdam en RobotLove slaan de handen ineen en bieden dit najaar een tweetal interdisciplinaire nascholingen aan voor docenten in het voortgezet én primair onderwijs. RobotLove is een internationale Expo Experience over de liefde tussen de mens en robot met een tentoonstelling, publiek, programma, partnerevents, educatieprogramma's en een Robot café. De expositie vormt het atelier waarbinnen de deelnemers van de nascholingen met de thematiek aan de slag gaan. Het aanbod bestaat uit een twee nascholingen: één gericht op docenten voortgezet onderwijs én één gericht op docenten primair onderwijs.

1) Interdisciplinaire nascholing voor docenten voortgezet onderwijs kunst, bèta en techniek

ArtechLAB Amsterdam en RobotLove bieden een nascholing aan voor docenten in het voortgezet onderwijs. Deze nascholing richt zich op de overlap van kunst, bèta en techniek in het onderwijs en gebruikt hiervoor de expositie RobotLove als atelier en inspiratie. Tijdens de twee cursusdagen ontdek je als deelnemer het gebied van robotica en artificiële intelligentie. Je krijgt handvatten aangereikt om met deze materie interdisciplinair onderwijs te ontwikkelen.

Dagprogramma
De nascholing wordt geleid door Michiel Koelink, senior docent aan de Breitner Academie. Deelnemers krijgen een uitgebreide rondleiding door de expositie, daarnaast vertellen kunstenaars en designers van RobotLove over hun werk. ArtechLAB Amsterdam ontwikkelde een handzaam model voor het ontwerpen van interdisciplinair onderwijs. Dit model gaan deelnemers van de nascholing gebruiken om de eerste ideeën te ontwikkelen voor interdisciplinaire projecten waarin kunst, robotica en artificiële intelligentie een plek hebben.

Voorwaarden voor deelname: Je bent werkzaam in het VO of als kunsteducator gericht op het VO. Het maximum aantal deelnemers is 35.
Data: vrijdag 9 en zaterdag 10 november
Tijd: 10.00 - 17.00 uur
Locatie: Campina Melkfabriek in Eindhoven
Kosten: €450,- (Incl. entree expositie, onbeperkt koffie, thee en fris, een uitgebreide lunch en borrel)

KLIK HIER VOOR HET AANMELDFORMULIER

2) Nascholing voor docenten primair onderwijs gericht op kunst en het vak wetenschap & technologie

RobotLove en ArtechLAB Amsterdam bieden een nascholing voor docenten uit het primair onderwijs. Gedurende twee cursusdagen wordt gekeken naar hoe het vak wetenschap & technologie (vanaf 2020 verplicht aangeboden op basisscholen in het kader van Techniekpact 2013-2016) kan worden verrijkt en verstevigd door het te combineren met kunst. De expositie Robot Love vormt het atelier waarbinnen docenten met deze thematiek aan de slag gaan. Je ontwikkelt eerste ideeën voor lessen en een aanpak hoe je deze praktisch kunt verwezenlijken.

Dagprogramma
De nascholing wordt geleid door Michiel Koelink, senior docent aan de Breitner Academie. Deelnemers krijgen een uitgebreide rondleiding door de expositie, daarnaast vertellen kunstenaars en designers van RobotLove over hun werk. ArtechLAB Amsterdam ontwikkelde een handzaam model voor het ontwerpen van interdisciplinair onderwijs. Dit model gaan deelnemers van de nascholing gebruiken om de eerste ideeën te ontwikkelen voor interdisciplinaire projecten waarin kunst, robotica en artificiële intelligentie een plek hebben.

Voorwaarden voor deelname: Je bent werkzaam in het PO of werkt als kunsteducator gericht op het PO. Het maximum aantal deelnemers is 35.
Data: vrijdag 16 en zaterdag 17 november
Tijd: 10.00 - 17.00 uur
Locatie: Campina Melkfabriek in Eindhoven
Kosten: €450,- (Incl. entree expositie, onbeperkt koffie, thee en fris, een uitgebreide lunch en borrel)

KLIK HIER VOOR HET AANMELDFORMULIER

Nascholing technologyLab_

De Breitner Academie organiseert de succesvolle nascholingscursus technologyLab_: een interdisciplinair onderwijsconcept waarin kunst, technologie en wetenschap geïntegreerd aan bod komen. In deze nascholingscursus leren kunstvakdocenten dat creatieve skills niet exclusief toebehoren aan de kunsten, en dat een onderzoekende houding niet alleen voor de bèta's is weggelegd.  

De raakvlakken tussen wetenschap en kunst zijn in de praktijk vaak groter dan je op grond van de reguliere schoolvakken zou denken; ze zijn beide vanuit nieuwsgierigheid ontstaan. In de 21ste eeuw leidt deze nieuwsgierigheid tot samenwerken: kunst kan ook gemaakt worden in laboratoria en onderzoek kan plaatsvinden in ateliers. Tijdens technologyLab_ leren kunstvakdocenten en kunstenaars die werkzaam zijn in de educatie, het ontwerpen, ontwikkelen en implementeren van onderwijsmateriaal in de context van kunst, technologie en wetenschap. Zij verdiepen zich in op actuele wetenschap en technologie georiënteerde kunst waarmee een basis ontstaat om duurzame samenwerkingen met bèta- en techniekvakken in het onderwijs aan te kunnen gaan. De cursus wordt geleid door Michiel Koelink, mediakunstenaar en senior docent aan de Breitner Academie. Kunstenaars en designers verzorgen onderdelen van de cursus. De eerstvolgende nascholing technologyLab_  wordt aangeboden in het voorjaar van 2019, houd hiervoor de website in de gaten!

Delen