Nederlandstalige publicatie Remix je curriculum!

Het symposium Remix je curriculum vond plaats in 2016, lees hier het verslag.

Emiel Heijnen promoveerde op het proefschrift Remixing the Art Curriculum. Heijnen onderzocht hoe het kunstonderwijs beter kan aansluiten bij de visuele interesses van jongeren en de praktijk van de huidige kunstwereld. Hij interviewde jongeren en hedendaagse kunstenaars over de manier waarop zij leren. Aan de hand daarvan ontwikkelde hij een ontwerpmodel aan de hand waarvan docenten kunstlessen ontworpen hebben. Speciaal voor kunstdocenten en educatoren die zelf aan de slag willen met Heijnen’s model voor kunsteducatief ontwerp is de Nederlandstalige publicate Remix je curriculum! verschenen. Deze uitgave biedt een helder en leesbaar overzicht van Heijnens proefschrift en concrete handvatten voor (toekomstige) kunsteducatoren die aan de slag willen met het ontwikkelen van vernieuwende curricula, projecten en lessenseries.

Bestellen
Titel: Remix je curriculum! Een ontwerpmodel voor kunsteducatie. Uitgave Breitner Academie en Lectoraat Kunst en Cultuureducatie, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Auteur: Emiel Heijnen. Redactie: Marjo van Hoorn, Emiel Heijnen. Klik hier om de publicatie te bestellen.

Delen