Naar inhoud
 

12 en 13 mei 2023, meld je nu aan!

Klik hier

Dealing with the real stuff!

nascholing over kunst, activisme en burgerschapsonderwijs


Kan activistische kunst een rol spelen in de ontwikkeling van kritisch denken? En kan het leerlingen inspireren tot het bieden van weerstand tegen maatschappelijke ontwikkelingen? Deze vragen zijn, gezien de toenemende polarisatie, discriminatie, invloed van complottheorieën en fake news, heel actueel. In deze nascholing verdiep je je in burgerschapsonderwijs, activistische strategieën om maatschappelijke problemen aan te kaarten en leer je lessen ontwikkelen geïnspireerd op maatschappelijke, artistieke en activistische bronnen. Dit doe je aan de hand van het didactisch model ‘Dealing with the real stuff’, ontworpen door Nathalie Roos (2020). De nascholing is bedoeld voor docenten kunst, maatschappijleer en burgerschap en kunstenaars die werkzaam zijn in het educatieve veld.

Info nascholing Dealing with the real Stuff
Doelgroepkunstenaars en docenten*
Wanneer vrijdag 12 en zaterdag 13 mei 2023, van 10.00 tot 17.00uur
Kosten€550,- pp, met duokorting** €400,- pp
LocatieMarineterrein, Amsterdam

In deze nascholing leggen we de nadruk op kunst en activisme vanuit een feministisch perspectief. Geïnspireerd door de huidige protesten in Iran en ingaande op maatschappelijke ontwikkelingen als de aanscherping van abortuswetten, seksuele objectivering, en de relatief lage plek van Nederland op de wereldwijde ranglijst gendergelijkheid, nodigen we voor deze nascholing kunstenaars en activisten uit die zich inzetten voor vrouwenrechten, om met hen het gesprek aan te gaan hierover en ons te laten inspireren voor het ontwerpen van lessen over deze thematiek.

Doelgroep
*Deze nascholing is bedoeld voor docenten kunst, burgerschap en maatschappijleer en kunstenaars werkzaam in het educatieve veld, die zich willen verdiepen in activistische strategieën om maatschappelijke problemen aan te kaarten en die lessen willen leren ontwikkelen geïnspireerd op maatschappelijke, artistieke en activistische bronnen.

Programma dag 1
Op de eerste dag van het programma zal Nathalie Roos ingaan op de uitkomsten van haar onderzoek Dealing with the real stuff. Dit onderzoek richt zich op de vraag of activistische kunst ruimte biedt voor een kritische reflectie op de maatschappij en of leerlingen, middels het ontwerpen en uitvoeren van artistieke activistische acties, vaardigheden opdoen met betrekking tot kritisch denken, samenwerken en het bieden van weerstand. Vervolgens zal Ingrid Faas (docent Maatschappijleer, HvA), een lezing geven over burgerschapsonderwijs en zal kunstenaar Hayfaa Chalabi een presentatie geven over haar werk en werkwijze. In de middag licht Arida Bandringa het ontwerpmodel toe en wordt er een start gemaakt met het ontwikkelen van een eigen lesopzet aan de hand van het ontwerpmodel.

Programma dag 2
De tweede dag begint met een inspirerende workshop van een activistische kunstenaar. Verder is er deze dag ruimte om in duo’s te werken aan een lesopzet die aan het einde van de dag gepresenteerd worden. De nascholing wordt afgesloten met een borrel en het uitreiken van de certificaten.

Door wie?
Deze nascholing wordt gegeven door Nathalie Roos en Arida Bandringa, i.s.m. het Lectoraat Kunsteducatie.

Nathalie Roos is opgeleid als docent beeldende kunst en vormgeving en als cultureel antropoloog. Zij werkt als docent op de Breitner Academie en als onderzoeker bij het lectoraat Kunsteducatie (AHK). Nathalie doet onderzoek naar kunst, activisme en educatie en ontwerpt activistisch onderwijs.

Arida Bandringa is opgeleid als docent beeldende kunst en vormgeving en heeft 20 jaar werkervaring in het voortgezet onderwijs. Ze is senior projectmedewerker bij ArtechLAB waar ze nascholingen en trainingen verzorgt en Education Expert bij Next Nature waar ze invulling geeft aan het onderwijsprogramma van Next Nature Academy. Daarnaast heeft ze haar eigen Educatief OntwerpLAB waar ze lessen en leerlijnen ontwerpt voor scholen en instellingen.

Lectoraat Kunsteducatie
Het lectoraat Kunsteducatie is het faculteitsoverstijgende lectoraat van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Het duolectoraat doet onderzoek op het gebied van kunsteducatie en wordt gevormd door Emiel Heijnen en Melissa Bremmer

Voorwaarden
-De kosten voor de nascholing zijn €550,- en met duokorting** €400,- per persoon.

-**Duokorting is van toepassing als men zich samen met een collega van dezelfde instelling tegelijk opgeeft in de combinatie docent kunst met een docent maatschappijleer en burgerschap. 

-De nascholing vind plaats op vrijdag 12 en zaterdag 13 mei. Ben je na opgave bij nader inzien verhinderd? Dan kun je gebruikmaken van onze schappelijke annuleringsregeling. Tot drie weken voor aanvang van de cursus kan men geheel kosteloos (schriftelijk) annuleren. Pas daarna is het volledige bedrag verschuldigd. Uiteraard kan men zich altijd, zonder bijkomende kosten, laten vervangen door een collega.

Delen
 

12 en 13 mei 2023, meld je nu aan!

Klik hier