Didactische uitgangspunten


De opleiding is gestoeld op de ‘zes big ideas’ van film en de leerlijn Film van het Netwerk Filmeducatie. Het didactisch uitgangspunt van het curriculum is het model van Authentieke Kunsteducatie: het onderwijs is afgeleid uit activiteiten van filmprofessionals en zoekt aansluiting bij de kennis en interesses van leerlingen. Je ontwikkelt eigenzinnige opdrachten die ruimte bieden aan eigen initiatief en aanzetten tot onderzoek en experiment. Je bekwaamt je in het werken met laagdrempelige film- en montagetechnologie die direct inzetbaar is in de klas. Je krijgt inzicht in de manier waarop je leerlingen kan begeleiden gedurende het filmproces, van research tot teamwork, van idee tot vertoning.

Programma

Het jaarprogramma van On The Movie bestaat uit vier modules. In de eerste module Setup wordt de basis van het film analyseren en maken gelegd. In de tweede module Confrontatie staat de maatschappelijke impact van film centraal. In de module Crisis maak je kennis met het werk van kunstenaars die de grenzen en mogelijkheden van het medium film als artistiek medium inzetten. De laatste module Climax staat in het teken van implementatie in de eigen werkpraktijk.  

De modules bestaan uit zeven lesdagen (op de woensdag) die grotendeels op de Breitner Academie plaatsvinden. In de ochtenden volg je (interactieve) colleges van gastdocenten. De maak-middagen worden begeleid door filmmakers. Tussen de lessen door oefen je met filmlessen in je eigen onderwijspraktijk. Tijdens intervisiemomenten wissel je verhalen over je lespraktijk uit met de medecursisten. De laatste dag van elke module staat in het teken van presentatie en reflectie en vindt plaats in de educatieruimte van Eye.  

Tussen de modules door vinden er specialisatiedagen op de Nederlandse Filmacademie plaats. Tijdens deze Turning Points word je ondergedompeld in technieken en specialisaties uit de wereld van film. De leergang wordt afgesloten met een expositie voor het werkveld en een feestelijke uitreiking van de certificaten.

 Klik hier voor de brochure 2022/23.

Delen