Naar inhoud
 

Meer info over open dagen

klik hier

Veelgestelde vragen deeltijd

Op deze pagina vind je de FAQ -oftewel veelgestelde vragen- over onze verkorte opleiding in deeltijd: deeltijdopleiding verkort programma docent beeldende kunst.

Wat zijn de ingangseisen voor de verkorte opleiding in deeltijd?

Om te worden toegelaten, vragen we een afgeronde hbo bachelor aan een kunst- of designopleiding. Als je vijf jaar of langer geleden bent afgestudeerd, vragen we ook een recent portfolio. Eventueel kun je inschrijven met een andere afgeronde hbo bachelor plus een beeldend portfolio, waarin duidelijk wordt aangetoond dat je beeldend werk maakt op het niveau van een afgestudeerde kandidaat hbo bachelor kunst. Het niveau van het beeldend werk wordt beoordeeld door onze toelatingscommissie.

Hoe kan ik mij aanmelden voor de opleiding?

Je meldt je aan via Studielink. Indien je voldoet aan de ingangseisen voor een intakegesprek krijg je het verzoek om een intakeformulier en indien nodig een portfolio aan te leveren. Hierna word je uitgenodigd voor een intakegesprek met de toelatingscommissie. Binnen 2 weken na dit gesprek krijg je uitsluitsel of je al dan niet bent toegelaten. 
De procedure staat uitgebreider beschreven op onze pagina Toelating en aanmelding

Wanneer zijn de eerstvolgende intakegesprekken?

De actuele informatie staat op onze pagina Toelating en aanmelding.

Wanneer zijn de open dagen / open avonden?

De Breitner Academie organiseert verschillende open dagen en avonden per jaar. Op een open dag of avond vertellen docenten en studenten over de opleiding, kun je advies krijgen over je portfolio en is er volop ruimte om vragen te stellen. Actuele informatie over de data van onze open dagen/open avonden vind je op onze pagina Open Dagen

Hoeveel startmomenten zijn er van deze opleiding?

De verkorte opleiding in deeltijd start 1 keer per jaar: in september.

Wat zijn de kosten van deze opleiding?

Heb je al een relevante bachelor afgerond maar bezit je geen onderwijsbevoegdheid? Dan betaal je het reguliere collegegeld. Misschien kom je in aanmerking voor een tegemoetkoming, bekijk hiervoor een website van de overheid met info over Tegemoetkomingen en subsidies leraren. Heb je al een tweedegraads bevoegdheid in tekenen, handvaardigheid en/of textiele werkvormen behaald na juni 1991, en sta je voor de klas, dan betaal je het instellingscollegegeld. In overleg met je werkgever kom je mogelijk in aanmerking voor een lerarenbeurs, bekijk hiervoor de website van de overheid over de lerarenbeurs.

Hoeveel tijd kost de opleiding gemiddeld?

De studiebelasting is voor beide studiejaren (eerste en tweede) gelijk; per week is dat 3 dagdelen les (woensdagavond en vrijdag overdag), 1 dag zelfstudie en 1 dag werkplekleren in het onderwijs.

Wat zijn de eisen van het werkplek-leren?

Het werkplek-leren start uiterlijk 1 oktober met een stage of werkplek in de onderbouw van het voortgezet onderwijs, minimaal 5 lesuren per week. Houd rekening met een tijdsinvestering van 10 uur totaal per week aan werkplek-leren inclusief voor- en nawerk. Je kunt ervoor kiezen het hele jaar op dezelfde stageplek te blijven, maar je mag ook een nieuwe stage- of werkplek zoeken voor semester 2. In het tweede semester mag dit ook een educatieve functie zijn in het culturele veld of een andere onderwijsinstelling dan het vo.

Kan ik vrijstelling krijgen voor vakken die ik bij een eerdere opleiding al heb gehad? Of op basis van ervaring?

Naast de volledige vrijstelling die de deeltijdopleiding heeft voor de beeldende vakken, komt het heel soms voor dat er nog extra vrijstellingen gegeven worden. Dit kan bijvoorbeeld als je naast een kunstvakopleiding een studie kunstgeschiedenis afgerond hebt. Eventuele vrijstellingen leiden wel tot studieverlichting maar nooit tot studieverkorting. Een aanvraag voor vrijstelling wordt altijd beoordeeld door de examencommissie.

Kan ik de hele opleiding docent beeldende kunst en vormgeving in deeltijd volgen, dus met de beeldende vakken?

Nee, de Breitner Academie biedt alleen de verkorte opleiding docent beeldende kunst en vormgeving in deeltijd aan, zonder de beeldende leerlijn, omdat we hier vrijstelling voor geven. De gehele opleiding in deeltijd wordt wel door een aantal andere instituten aangeboden zoals de Willem de Kooning (Rotterdam), Artez (Arnhem) en Fontys Hogeschool (Tilburg).

Kan ik me met een mbo vooropleiding aanmelden voor een toelatingsgesprek?

Nee, voor de verkorte opleiding in deeltijd is de minimale ingangseis voor een intakegesprek een afgeronde hbo bachelor.

Waarom is een afgeronde hbo opleiding een eis?

Als je wordt toegelaten tot de verkorte opleiding in deeltijd, krijg je direct vrijstelling voor de beeldende leerlijn (120 ec) en de algemene hbo competenties (48 ec). De vrijstelling voor de beeldende leerlijn kan worden gegeven op basis van een afgeronde hbo kunstopleiding of een beeldend portfolio waarin wordt aangetoond dat de kandidaat beeldend werk maakt op het niveau van een afgestudeerde kandidaat hbo bachelor kunst. Het niveau van het beeldend werk wordt beoordeeld door de toelatingscommissie. De vrijstelling voor de algemene hbo competenties kan worden gegeven op basis van een afgeronde hbo opleiding.

Delen
 

Meer info over open dagen

klik hier