Onderwijsbevoegdheid voor beeldend kunstenaars in twee jaar

Ben jij afgestudeerd beeldend kunstenaar of vormgever? In dit tweejarige deeltijd programma behaal je je eerstegraads lesbevoegdheid en ben je startbekwaam om les te geven in het volledige kunsteducatieve werkveld: het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en educatieve afdelingen van musea of culturele instellingen.
Het programma richt zich enerzijds op het verbreden en verdiepen van theoretische kennis over kunst, cultuur en educatie. Anderzijds wordt uitgebreid aandacht besteed aan praktische vaardigheden tijdens de hoor- en werkcolleges vakdidactiek en onderwijskunde. Alle voor de praktijk noodzakelijke didactische- en onderzoeksvaardigheden komen aan bod. De aangeboden vakken zijn cultuurgeschiedenis, culturele kunstzinnige vorming, kunst algemeen, onderwijskunde, onderzoeksvaardigheden, vakdidactiek en werkplekleren (stage). Tijdens je studie word je vanuit de Academie begeleid door een stagecoach en studieloopbaanbegeleider.

Werkend leren

De lessen vinden plaats op woensdagavond en vrijdag (hele dag). Onderdeel van je studie is je werk van ca. 1,5 dag per week in een organisatie waar je betrokken bent bij kunsteducatie, het liefst in het (voortgezet) onderwijs. In die lespraktijk voer je studieopdrachten uit; daarnaast ben je bezig met zelfstudie of groepsopdrachten. De opleiding vraagt om een zelfstandige werkhouding, effectief agendabeheer en veel inzet.

Diploma

De opleiding is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Dat betekent dat je na afronding van de opleiding een wettelijk geaccrediteerd diploma en de titel Bachelor of Education (BEd) ontvangt met lesbevoegdheid voor het eerste- en tweedegraads werkveld.

Opleidingsgegevens
Studielast240 EC (waarvan maximaal 168 EC vrijstelling)
Studieduur2 jaar, deeltijd
Lestijden (excl. zelfstudie en SLB)woe 18.45-22.00 uur en vrij 09.00-17.00uur
VoertaalNederlands
CROHO-code39100 (B Docent beeldende kunst en vormgeving)
GraadBachelor of Education (BEd)
Delen
 

Open dag 16 maart

Meld je aan!

 

Toelatingsdag 6 maart 2019

Meer informatie