Studieprogramma voltijd

In de vier jaar die de voltijdopleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving duurt, doorloop je een studieprogramma dat breed begint en per jaar steeds meer de diepte in gaat.

Het propedeusejaar is een brede oriëntatie op alle facetten van het kunstdocentschap (CKV). Het programma bestaat uit didactische, kunsttheoretische en beeldende vakken zoals, tekenen, schilderen, hout-, metaal- en gipswerk, fotografie, video, digitaal ontwerp en grafisch ontwerp. Maar ook ArtechLAB, waarin wetenschap, kunst en technologie samenkomen. Je loopt je eerste stage en gaat op studiereis naar Venetië.

In dit jaar verdiep je het twee-, drie- of vierdimensionaal werken en loop je stage in het VMBO. Je leert een goede lesopzet te maken inclusief toetsen en beoordelen: traditionele en authentieke toetsvormen worden met elkaar vergeleken en in verband gebracht met je stagepraktijk. In het educatief project komen kunsttheorie, overdracht en creatieve productie geïntegreerd aan de orde en leer je projectmatig werken. In de vakken ligt de focus op een overkoepelend thema, zoals bijvoorbeeld ‘Zeitgeist’ of 'Retoucheren: waarheid en representatie'. Berlijn is dit jaar de bestemming van de studiereis.

Op de helft van je studie krijg je meer vrije vakken als Atelier en Kunst en Omgeving, waarin de maatschappelijke context centraal staat. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kunst in de openbare ruimte en community art. De stage wordt intensiever en je start met de voorbereiding op je afstuderen. Met studenten van de docentenopleidingen van de Academie voor Theater en Dans en het Conservatorium van Amsterdam ga je op studiereis naar een multiculturele stad in Europa.

Het laatste jaar van de opleiding bestaat uit een langdurige stage, het beeldend afstuderen en het afstudeeronderzoek. Ook dit laatste jaar is er een studiereis naar Londen of Venetië. Als afsluiting van de studie organiseren we een expositie van beeldend werk voor publiek in de academie. Daarnaast is er een prijs voor het beste afstudeeronderzoek: de ZOEK!prijs.

Leerlijnen

De vakken van het studieprogramma zijn ondergebracht in zes leerlijnen:

  • Beeldende leerlijn: je leert werken met verschillende beeldende technieken en media.
  • Didactische leerlijn: je volgt de onderwijsvakken vakdidactiek en onderwijskunde en doet ervaring op met de lespraktijk via stages.
  • Kunsttheoretische leerlijn: je verdiept je in kunst- en cultuurgeschiedenis, actuele kunst en kunstbeschouwing.
  • Leerlijn verbinding & omgeving: je maakt kennis met vakken uit de praktijk van het voortgezet onderwijs (CKV, Kunst Algemeen), maar ook met onderzoeksvaardigheden, educatieve projecten en cultureel ondernemerschap.
  • Leerlijn vrije studieruimte: je maakt hierin zelf keuzes via keuzevakken en workshops in de jaarlijkse themaweek.
  • Leerlijn studieloopbaan: je wordt tijdens je opleiding ondersteund door stagecoaches- en studieloopbaanbegeleiders.

Annelies den Boon, alumna, over de opleiding:

"Ik ontdekte tijdens de opleiding de nerd in mij! Bij het vak 4D leerde ik mijn ambities kennen op het gebied van kunst, wetenschap en technologie. Nu hoop ik mijn leerlingen ook te inspireren zo naar kunst te kijken. Vaak denken kinderen bij kunst alleen aan goed tekenen, maar misschien maak je ook wel superspannende kunst als je goed bent in wiskunde of techniek."

Delen