Gezond studeren

Studie en handicap
Wanneer je als gevolg van een functiebeperking (bijvoorbeeld dyslexie) bepaalde voorzieningen of aanpassingen nodig hebt voor het volgen van onderwijs en/of het doen van tentamens/examens, dan kan je terecht bij de studentendecaan.

Studentendecaan
Studentendecaan Sabine Brand helpt je bij praktische of persoonlijke zaken die van invloed kunnen zijn op het verloop van je studie. Gesprekken zijn vertrouwelijk. Samen wordt gekeken naar welke voorzieningen of aanpassingen je nodig hebt om je studie te kunnen doorlopen, indien nodig in overleg met de directie van de academie of anderen binnen de AHK. De studentendecaan kan ook doorverwijzen naar instanties buiten de AHK.

Overweeg je een studie aan de Breitner Academie en wil je graag een gesprek over extra voorzieningen of aanpassingen? Mail dan naar Sabine Brand.

Trainingen
De AHK biedt studenten ieder jaar cursussen en trainingen aan die inspelen op zaken die de studievoortgang kunnen belemmeren. Bijvoorbeeld een studiegerelateerde stress-/faalangsttraining of een training rondom planning en timemanagement. Kijk hier voor meer informatie.

Vertrouwenspersonen
Binnen de AHK vinden we een veilige en prettige studeer- en werkomgeving van groot belang. Veiligheid, respect en wederzijds vertrouwen zijn voorwaarden voor een geslaagde studie- en werktijd. Ongewenste omgangsvormen en grensoverschrijdend gedrag zijn dan ook ontoelaatbaar.

De vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt bij het signaleren van (seksuele) intimidatie, agressie en geweld, pesten en discriminatie. Vertrouwenspersonen zijn onafhankelijke, onpartijdige personen. Door de geheimhoudingsplicht die de vertrouwenspersoon heeft kun je openlijk en in vertrouwen je verhaal kwijt. De vertrouwenspersoon zal je opvangen, naar je luisteren en ruimte geven aan je emotie.

Wanneer je dat wenst zal de vertrouwenspersoon met je meedenken, je adviseren, informeren en begeleiden bij het in kaart brengen van mogelijke oplossingen met de voor- en nadelen daarvan en je helpen een keuze te maken. De vertrouwenspersoon zal naast je staan in de keuze die je maakt en je begeleiden en ondersteunen bij het de-escaleren en het beƫindigen van het ongewenste gedrag. De vertrouwenspersoon zal nooit stappen ondernemen zonder die met jou te hebben besproken en je uitdrukkelijke toestemming te hebben gevraagd.

Je bent vrij in je keuze van een vertrouwenspersoon. Als je liever spreekt met iemand die niet verbonden is aan de AHK, kun je contact opnemen met de vertrouwenspersoon bij de arbodienst van de AHK, HumanCapitalCare.

Lees meer over wat de vertrouwenspersonen doen en wie het zijn op pagina Vertrouwenspersonen op MyAHK.

 

 

 

Delen