Missie en Visie

Missie
De Breitner Academie is het instituut van de AHK dat zich richt op beeldende kunst, vormgeving en educatie. Zij bevordert het leren van, in en met de visuele kunsten door docenten op te leiden en door onderzoek en innovatieve activiteiten te initiëren op het snijvlak van visuele cultuur en educatie vanuit de creatieve metropool  Amsterdam.

Visie
De Breitner Academie beschouwt beeldende kunst als een specifiek (leerbaar) symboolsysteem dat mensen in staat stelt ideeën en gevoelens te verbeelden en uit te wisselen. Zij ambieert een artistiek – educatief expertisecentrum te zijn dat van unieke betekenis is voor haar omgeving. Zij werkt aan krachtige en langdurige partnerschappen met scholen, musea en culturele instellingen om haar ambities te realiseren. Daarnaast zet zij in op nauwe samenwerking met andere kunstdocentopleidingen van de AHK teneinde interdisciplinariteit in de kunsten te bevorderen.

Delen