Over de Breitner Academie

De Breitner Academie staat voor beeldende kunst en educatie. Wij zoeken verbinding en samenwerking. Wij brengen traditie en innovatie samen, wij verbinden introspectie met engagement, handwerk met nieuwe technologie, oud met nieuw, kunst met educatie. Kortom: wij leiden kunstdocenten op tot innovators. De Breitner Academie is de enige academie in Nederland die zich volledig focust op het opleiden van docenten beeldende kunst en vormgeving. Wij zijn een academie die verandering omarmt. Elk vakgebied zoekt verbinding met andere disciplines van de academie en met de buitenwereld. Zo ontstaan inspirerende dwarsverbanden.

George Hendrik Breitner
De Breitner Academie is vernoemd naar de Amsterdamse kunstenaar George Hendrik Breitner (1857¬1923). Breitner leefde in de periode dat de academie is opgericht (1881). Hij was zowel schilder als een early adopter op het gebied van fotografie en hield van de stad. Breitner zei daarover: “Amsterdam past bij mijn karakter; het is net zo impulsief en explosief als ik.” Hij bracht de vernieuwing van de stad en het alledaagse leven in beeld door te experimenteren met steeds weer nieuwere camera’s. Dit leidde tot nieuwe beelden en composities en het ontstaan van de snapshot.

Geschiedenis
De Breitner Academie is de oudste opleiding voor beeldend onderwijs in Nederland. De start vond plaats in 1881 in het Rijksmuseum als ‘Rijks Normaalschool voor Teekenonderwijs’. In 1973 werden de eerste- en tweedegraads lerarenopleidingen Tehatex van elkaar gescheiden; de laatste ging verder als ‘d’Witte Lelie’. Sinds 2002 vormen de eerste- en tweedegraads samen één eerstegraads opleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving (Bachelor of Fine Arts and Education) met een lesbevoegdheid voor de onder- en bovenbouw van het voortgezet onderwijs.
De Breitner Academie is gehuisvest in Amsterdam Noord en vernoemd naar de Amsterdamse kunstenaar George Hendrik Breitner (1857-1923) die leefde in de periode dat de academie is opgericht. De organisatie stemt haar doelstellingen steeds af op de functie van de actuele kunsteducatie in de samenleving.

Delen