Directie en medewerkers

Rafael van Crimpen | Directeur

Sinds 2014 ben ik directeur van de Breitner Academie. Het is een enorme eer om directeur te zijn van deze sprankelende energieke Amsterdamse Academie.  
Ik ben opgeleid in het besturen en managen van organisaties. Er zijn vele soorten organisaties maar mijn hart ligt bij het werken in het hoger beroepsonderwijs. Daarbinnen is het hoger kunstonderwijs wel de meest bijzondere, de meest originele, de meest inspirerende sector om in te werken. 

De academie is een lerende organisatie, dat wil zeggen dat we van en met elkaar leren. En zo leer ik in het contact met medewerkers en studenten zelf ook nog steeds nieuwe dingen. Bijvoorbeeld hoe is het om te studeren in een tijdperk waarin sociale media niet meer weg te denken zijn uit onze samenleving, of wat het betekent om als student met een bi-culturele achtergrond, je weg te vinden in ons onderwijsstelsel.

Mijn liefde voor kunst heb ik van huis uit meegekregen. Mijn vader was beeldhouwer en heeft nog meegewerkt aan het Herdenkingsmonument op de Dam. Van hem heb ik geleerd hoe je je verbeelding kunt gebruiken om antwoord te vinden op de grote vragen die we onszelf als mens stellen: wat is de zin van het leven, wie ben ik en wat wil ik zijn in deze wereld. Het zijn onuitputtelijke vragen die me nog altijd bezighouden en die ook binnen ons onderwijs een leidend thema vormen. 

breitner-directiesecretariaat@ahk.nl
nl.linkedin.com/in/rafaelvancrimpen

Janneke Alink | Externe betrekkingen en Coördinator deeltijd opleiding

Als medewerker externe betrekkingen ben ik de schakel tussen onze studenten en ons netwerk van scholen, opleidingsscholen en culturele organisaties. Ik zorg voor het onderhoud en de uitbreiding van ons netwerk, zodat we blijven aansluiten bij de actuele ontwikkelingen in het werkveld en bij maatschappelijke ontwikkelingen waar we als academie een rol kunnen vervullen.  

Voor studenten ben ik het aanspreekpunt om ervoor te zorgen dat ze op een stageplek terecht komen die bij hen past.

Daarnaast ben ik coördinator van de deeltijdopleiding, voorzitter van de Toelatingscommissie Deeltijd en lid van de Commissie Internationalisering. 

Janneke.alink@ahk.nl

Barbera Boelen | Manager afdeling algemene ondersteuners en beleidsmedewerker

Op de Breitner Academie werk ik samen met directie, staf, ondersteuners en docenten om goed onderwijs mogelijk te maken. Naast leidinggevende van de ondersteuners ben ik lid van de examencommissie, ondersteun ik de curriculumcommissie, organiseer ik de toelatingen en ben ik verantwoordelijk voor de kwaliteitszorg van het onderwijs.

 barbera.boelen@ahk.nl 

Sabine Brand | Decaan

Ik ben Sabine Brand, de studentendecaan van de Breitner Academie en heb iedere vrijdag spreekuur in kamer Sydney. Ik heb kinderrecht gestudeerd aan de Universiteit van Maastricht en ben nu 19 jaar werkzaam in het onderwijs. Ik ben woonachtig in Oisterwijk in Brabant en moeder van twee prachtige dochters. Ik werk nu al 5 jaar met veel plezier op de Breitner Academie in een gedreven team. Voor een afspraak met mij stuur je een e-mail naar sabine.brand@ahk.nl
Studenten kunnen bij mij als studentendecaan terecht bij vragen over de volgende onderwerpen:

  • Regelingen rond propedeuse en bindend studie-advies
  • Studeren met een functiebeperking voor bijzondere voorzieningen zoals extra tijd examens en het voorkomen van studievertraging.
  • Wet- en regelgeving, in- en uitschrijving
  • Studievertraging als gevolg van bijzondere omstandigheden (ziekte/handicap)
  • Stoppen of onderbreken van de studie
  • Studiefinanciering en fondsenondersteuning

Jacqueline Kouwenberg | Communicatieadviseur

Na mijn studie Culturele Studies aan de Universiteit van Amsterdam en Kunstgeschiedenis aan de VU werkte ik jaren als producer en manager bij creatieve bureaus als KesselsKramer en Vandejong. Bureaus die niet kozen voor de grote klanten maar juist voor de sociaal betrokken bedrijven, goede doelen en culturele instellingen. Ook werkte ik enkele jaren bij JINC, een stichting die projecten uitvoert om jongeren uit sociaaleconomische achterstandswijken een eerlijkere kans te bieden op de arbeidsmarkt. Sinds eind 2018 werk ik met veel plezier bij de Breitner Academie als communicatieadviseur. Inhoudelijk en creatief gezien een hele inspirerende omgeving!  

Jacqueline.kouwenberg@ahk.nl 

 

Brian Leahy | Technisch Onderwijs Assistent

In 2012 ben ik afgestudeerd op het ROC in Hilversum aan de studie Audiovisuele Productie niveau 4. In de jaren die daarop volgden ben ik actief geweest als freelance cameraman/editor in het Nederlandse televisie landschap. Sinds januari 2015 werk ik voor de Breitner Academie als medewerker van de audiovisuele uitleen. Ik assisteer zowel studenten als docenten in het gebruik van de plotter, de lasercutter, 3D-printers en audiovisueel apparatuur.  

Brian.leahy@ahk.nl

Véronique van Stokkom | Senior medewerker bibliotheek

Boeken zijn een rode draad in mijn leven, mijn hele leven lees ik al zeer divers. Ik heb ik een opleiding Informatiedienstverlening en –management gevolgd en heb al in een aantal verschillende bibliotheken gewerkt. Sinds juni 2021 werk ik in de bibliotheek van de Breitner Academie. Je kunt bij mij terecht voor al je vragen met betrekking tot je onderzoek, zoektips naar digitale bronnen of voor een goed gesprek over een boek.  

Veronique.vanstokkom@ahk.nl 

Delen