Docenten Kunst en Cultuur

Melvin Crone | Senior docent Kunst & Cultuur

Als docent op de Breitner geef ik college en ben ik nauw betrokken bij de herziening en ontwikkeling van het curriculum van de vol- en deeltijdopleidingen. De vakken die ik geef zijn o.a. kunstgeschiedenis, kunstbeschouwing, actuele kunst en onderzoeksvaardigheden. Daarnaast begeleid ik examenkandidaten met hun scriptie.

melvin.crone@ahk.nl

Ans Hom | Senior docent kunstgeschiedenis, kunstbeschouwing, vakdidactiek en ArtechLAB

Van 1984 tot 1988 studeerde ik aan de voorloper van de Breitner Academie voor eerstegraads docent 2D, waarna ik kunstgeschiedenis ben gaan studeren aan de Vrije Universiteit (1991-1995). Sinds 1990 werk ik als docent beeldende vorming bij het Fioretti College in Lisse. Deze baan heb ik altijd gecombineerd met freelance werkzaamheden, zoals teken-, schilder- en kunstgeschiedenislessen bij creativiteitscentra en als docent kunstgeschiedenis aan de Fontys Academie voor Beeldende Vorming in Tilburg (2001-2005). Daarnaast ben ik sinds 1996 regelmatig actief als archeologisch tekenaar op verschillende opgravingen in Griekenland. 

Sinds 2007 ben ik verbonden aan de Breitner Academie. Ik verbind, met enerzijds ‘de voeten in de klei’ van de middelbare school en anderzijds de inspirerende vernieuwingsdrang en theoretische input van studenten en collega’s van de Breitner Academie, met veel plezier mijn onderwijservaringen in mijn lessen op beide werkplekken. 

Ik heb een grote interesse voor samenwerkingsverbanden met collega’s uit andere werkvelden en wat de rol van de kunstvakken is in dergelijke situaties. Op de middelbare school leid ik een sectie bestaande uit alfa-, gamma- en bèta-collega’s met als doel het verdiepen van academische vaardigheden in het vwo-onderwijs. Bij de Breitner Academie uit deze interesse zich in deelname aan ArtechLAB.  

Verder help ik studenten die een studieperiode willen doorbrengen in het buitenland en onderhoud ik contacten met onze internationale partners. 

ans.hom@ahk.nl 

Delen