Medewerkers

Rafael van Crimpen

De praktijk- en theoriedocenten hebben naast het lesgeven aan de opleiding vaak een lespraktijk in het onderwijs, een praktijk als zelfstandig kunstenaar of een combinatie daarvan. Voor specialistische onderwerpen, keuzevakken en workshops in bijvoorbeeld de jaarlijkse themaweek, wordt vaak samengewerkt met gastdocenten. Dat zijn experts in hun beroepspraktijk zoals autonoom kunstenaars, designers, fotografen, makers, vormgevers en (kunst) educatoren, filosofen, logopedisten en publicisten.

Docenten beeldende vakken
Wafae Ahalouch el Keriasti, Helmut Dick, Michiel Koelink, Aldo Kroese, Roderick Laperdrix, Lot Moorrees, Karen Oude Alink, Rianne van Schijndel, Stefan Schäfer, Wypke Janette Walen/ Nienke Eijsink

Docenten kunst- en cultuurvakken

Jan Derk van den Berg, Ans Hom, Melvin Crone, Claire Goedman, Manon Habekotté

Docenten overdrachtsvakken
Hannie Kortland, Emiel Heijnen, Angelique de Heus, Marike Hoekstra, Jolanda Jenniskens, Oskar Maarleveld, Marijke Heine, Guus Carpaij, Nathalie Roos

Communicatie & PR: Pauline van der Pol, Jacqueline Kouwenberg
Decaan: Sabine L'Ortije-Brand
Extern lid examencommissie en toetscommissie: Scheltus van Luijk
Financiële administratie: Frank Kuipers, Marieke Marcus
Huismeesters: Sjouke Schaafsma, Eric Prins
Kwaliteitszorg: Barbera Boelen
Managementassistent: Daphne Broad
Medewerker externe betrekkingen en stages: Janneke Alink, Lisette Deuzeman
Onderwijsbureau: Janet Sandriman
P&O: Trudy Ammerlaan
Receptie en administratie: Natascha Jepkes
StudieZone/ bibliotheek: Anna ten Bruggencate
Webredactie: Hester Wissink
Werkplaatsassistenten: Elayachi Hmitachi, Brian Leahy, Bastiaan Meijer, Marco Pupping

Raad van Advies

De Raad van Advies adviseert het management gevraagd en ongevraagd over de inhoud en de kwaliteit van het onderwijs aan de academie, en bestaat uit mensen uit het reguliere onderwijs, (museum)educatie, beeldende kunst, de kunst- en ondernemerswereld in Amsterdam (Noord) en de media.

  • Tanja Karreman (directeur Nieuw Dakota, adviseur beeldende kunst bij Bureau Spoorbouwmeester)
  • Marianne Janssen (ondernemer Amsterdam Noord, eigenaar IJ-Consulting en aangesloten bij de ondernemersvereniging Amsterdam Noord Veban
  • Maria Verstappen (van het kunstenaarsduo Driessens & Verstappen met werk op het snijvlak van kunst, wetenschap en natuuronderzoek, juryvoorzitter Witteveen+Bos Kunst+Techniek prijs)
  • Henk Visscher (historicus, oud voorzitter Vereniging Cultuurprofielscholen, kwartiermaker po vereniging cultuur profiel, AFK, A’damse Kunstraad)
  • Elly Loman (rector Hyperion Lyceum, een vwo+ school met gymnasium en atheneum in Amsterdam Noord. Maakt onderdeel uit van de scholengroep Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA) met o.a. Nieuwe Havo en Bredero Mavo)
  • Ronald Ockhuysen (hoofdredacteur Het Parool)
  • Saskia Grotenhuis (directeur Open Schoolgemeenschap Bijlmer en betrokken bij de Academische Opleidingsschool Amsterdam (AcOA)

Vertrouwenspersonen

Als student kun je terecht bij de vertrouwenspersonen binnen de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. De vertrouwenspersoon is een eerste aanspreekpunt bij het signaleren van (seksuele) intimidatie, agressie en geweld, pesten en discriminatie. De vertrouwenspersoon heeft als taak om personen die hier het slachtoffer van zijn, te helpen zoeken naar een oplossing.

Je bent vrij in je keuze van een vertrouwenspersoon. Als je liever spreekt met iemand die niet verbonden is aan de AHK, kun je contact opnemen met de vertrouwenspersoon bij de arbodienst van de AHK, HumanCapitalCare.

Klik hier voor contactgegevens van vertrouwenspersonen binnen en buiten de AHK.

Delen