Studie en handicap

Wanneer je als gevolg van gezondheidsproblemen of een functiebeperking belemmerd wordt in je studie, kan de Breitner Academie je op verschillende manieren ondersteuning bieden. Daarbij is het uitgangspunt dat jij aangeeft wat je nodig hebt aan aanpassingen of voorzieningen om je studie succesvol te doorlopen.

Wat is een functiebeperking?
Hiermee worden aandoeningen bedoeld die blijvend van aard zijn en die je belemmeren bij het volgen van het onderwijs en het doen van tentamens. Hieronder vallen motorische, zintuiglijke of psychische handicaps, maar ook functiestoornissen zoals dyslexie, RSI, chronische vermoeidheid en depressie.

Studentendecaan
De studentendecaan Sabine Brand, informeert en begeleidt studenten bij zowel praktische als persoonlijke zaken die van invloed zijn op het verloop van de studie. Haar spreekuur is op vrijdagochtend in de academie; een afspraak maken hiervoor verloopt via e-mailadres: sabine.brand@ahk.nl. De decaan informeert en adviseert over:

  • klachten- en beroepsprocedures;
  • leenstelsel, studiefinanciering, fondsondersteuning;
  • problemen met de studie als gevolg van bijzondere omstandigheden zoals ziekte of handicap;
  • regelingen rond propedeuse en bindend studieadvies;
  • stoppen of onderbreken van de studie;
  • visa en verblijfsvergunningen (voor buitenlandse studenten);
  • wet- en regelgeving.

Gesprekken met de decaan zijn vertrouwelijk. Samen wordt gezocht naar een oplossing, indien nodig in overleg met de faculteitsdirectie of anderen binnen de AHK. De decaan kan ook doorverwijzen naar instanties buiten de AHK.

Trainingen
Elk jaar biedt de AHK een aantal cursussen en trainingen aan die inspelen op zaken die je studievoortgang kunnen belemmeren, bijvoorbeeld een studiegerelateerde stress-/faalangsttraining en een training planning en timemanagement. Ga voor meer informatie naar: 
https://www.ahk.nl/voorzieningen/studentenzaken/gezond-studeren/studie-en-handicap/ 

Delen