Wat is het toch dat wij mensen onze mislukkingen, fouten, defecten, gebrekkigheden, imperfecties en onjuistheden het liefst voor ons zelf houden en niet willen delen? Terwijl we wel hard kunnen lachen om de fouten van anderen en we daarin geïnteresseerd zijn, wat ook een gevoel van verbinding kan geven. Een exacte wereld als de IT-sector laat imperfecties het liefst ongezien en toont pas resultaat na uitvoerig testen, herordenen en verbeteren. 

In het studiejaar 2022/2023 hebben drie 3e jaars voltijd studenten en een Breitner docent meegewerkt aan het project Fun in Failure. Het project Fun in Failure werd voor de eerste keer -als pilot- opgezet en uitgevoerd. De ontwikkeling was in de periode september '22 tot en met maart '23. De kick-off in januari werd verzorgd door Hackers and Designers en daarna volgde een workshop in maart, ontwikkeld door het projectteam. Het uiteindelijke doel van dit project was het krijgen van meer gendervariatie bij de aanmeldingen voor de opleiding bij Codam. Fun in Failure deed dit onder de noemer 'meiden', hier binnen vallen alle personen die zich niet identificeren als 'man'. Dus: transgender, non-binair, cisgender female, intergender en agender waren de doelgroep van dit project.

Projectleiders van Fun in Failure waren Melvin van der Woude en Breitner docent Gina Sanches. Deze rol kregen zij vanuit een opdracht van het vak Kunsteducatief project aan de Master Kunsteducatie van de AHK. Melvin en Gina werken samen met een projectteam bestaande uit studenten van Codam Coding College en de 3e jaars voltijd studenten Wendy Moria, Isabeau Limburg en Ayke Walther van de Breitner Academie. Zij hebben samen een workshop 'coderen, kunstzinnig programmeren voor meiden' ontwikkeld.

Doel van dit project is het verbinden van de experimentele artistieke wereld met de exacte rigide IT sector. In het klein; een workshop 'coderen, kunstzinnig programmeren' voor meiden van een aantal middelbare scholen uit Noord Holland. Fun in Failure legt de nadruk op het experimenteren en het spelen met code. Mislukking zal worden toegelaten en zichtbaar worden gewaardeerd. Coöperatie wordt gestimuleerd in plaats van competitie. De wereld van kunst en de wereld van bèta ontmoeten elkaar.

foto's: Ruben Snitslaar

Een impressie van het project Fun in Failure:
   

Delen