A voice for what can't talk

Het project in 2022 gaat over het tijdperk waarin wij ons nu bevinden; dit wordt door veel deskundigen met de naam ‘antropoceen’ voorgesteld. Deze naam gaat terug op de steeds groter wordende globale invloed van de activiteiten van de mens op de atmosfeer, het klimaat en de natuur. Door een groeiende industrialisering (die steeds meer in een stroomversnelling is gekomen door digitalisering) zijn in een ongekend tempo de afgelopen decennia grote hoeveelheden dier- en plantensoorten verdwenen.

Met deze informatie, die uiteindelijk een existentiële bedreiging voor de mens vormt, proberen verschillende (oude en nieuwe) groepen het bewustzijn en het gedrag van de mens te veranderen: Greenpeace, The Club of Rome, Fridays for Future, Extinction Rebellion etc. In het kader van deze bewustzijnsverandering worden zowel praktische dingen besproken (minder afval produceren, minder vliegreizen, inheemse planten in je tuin etc.) als ook zeer complexe ethische en spirituele vragenstukken (heeft een rivier ook rechten, is dit een ‘rechtspersoon’, hebben dieren recht op veehouderij aangepast aan hun soort, hebben planten een ziel etc.).

Omdat wij planten en dieren alleen maar vanuit een menselijk perspectief willen begrijpen en de communicatie meestal eenzijdig en heel beperkt is, zijn deze ethische en spirituele vragen extra interessant. Om dynamische, complexe realiteiten als 'natuur' en 'landschap' te bevatten is misschien nog ingewikkelder. Maar juist door de dingen die 'niet onder woorden te brengen zijn' is dit een zeer spannend gebied voor kunst. Dus daarom: geef een stem aan dat wat niet kan praten!

 

Delen