Noord zoals het (n) ooit was

Hoe vinden de huidige bewoners Amsterdam Noord nu?

Hoe vinden de huidige bewoners Amsterdam Noord nu? Wat voor mensen leven er en wat speelt er in hun omgeving? Dit kleine boekje is een onderzoek naar de bewoners van Noord. Het is een subjectief onderzoek, waarbij ik de bewoners vraag hoe ­Amsterdam Noord nu op het ­moment is. Het geeft inzicht hoe bewoners van ­Amsterdam Noord over hun eigen stadsdeel denken.

De omgeving

Mijn omgeving was het gebied Amsterdam Noord zelf. Ik ben op pad gegaan met enquêtes met vragen over het stadsdeel. Ik heb de bewoners gevraagd om de enquêtes  in te vullen en eventueel contactgegevens achter te laten. Ook heb ik gevraagd of ik een foto mocht nemen. Met deze verzamelde informatie heb ik een overzicht gemaakt en in een brochure gebundeld. Vervolgens heb ik contact gezocht met de mensen die geïnteresseerd waren in mijn brochure en heb ik ze uitgenodigd om de uitkomsten te bespreken in een café.

De totstandkoming en het resultaat

Er kwam helaas maar één persoon opdagen. De andere twee hebben het af laten weten. Maar het was daarom niet minder leuk. Ik heb namelijk iemand van Noord echt goed leren kennen. We hebben samen de brochure doorgenomen en ik heb kunnen genieten van haar verhalen uit Noord.

Sarah Zeegers
Uitvoerdatum: 15 juni 2016
Locatie: Overhoeksplein 2, 1031 KS Amsterdam

Delen