Studio Breitner

Studio Breitner is de kunsttalentklas van de Breitner Academie. Leerlingen van verschillende scholen in het voortgezet onderwijs volgen een programma van 10 weken dat gericht is op het ontwikkelen van beeldend werk. In dit programma werken leerlingen aan korte- en langlopende opdrachten. Tijdens de lessen maken we gebruik van diverse didactische werkvormen en komen er bronnen uit de hedendaagse beeldende kunst aan bod. Middels concrete oefeningen wordt er gewerkt aan beeldend onderzoek en taalvaardigheid in relatie tot kunst. Er is aandacht voor presenteren en reflecteren zodat deelnemers een vocabulaire opbouwen om over eigen en andermans werk te kunnen praten.  Het programma wordt afgerond met een presentatie van het portfolio, de gemaakte opdrachten en het werkproces. Deelnemers met voldoende participatie krijgen een certificaat van deelname. Het programma wordt twee keer per jaar aangeboden op 10 dinsdagmiddagen van 14.30-17.30 uur.

Doelgroep: HAVO 3-5 en VWO 3-6 
Wanneer: editie 1: okt-dec 2022, 10 lessen en editie 2: feb-apr 2023, 10 lessen, zie ook het programma
Waar: Breitner Academie, Overhoeksplein 2, Amsterdam

Deelname is uitsluitend mogelijk voor leerlingen van samenwerkende scholen. Voor het komende jaar zijn dat: het Calandlyceum, Damstede Lyceum, IVKO, Gerrit van der Veen College, IJburg College, Lyceum Sancta Maria en de CSB. 

Leerlingen melden zich aan via hun kunstdocent. Wilt u meer informatie? Stuur dan een mail naar: janneke.alink@ahk.nl

 

Delen