Stages en werkplekleren

De Breitner Academie is trots op haar grote netwerk van stage-adressen, zowel in het onderwijs als in de culturele sector. In de rechterkolom ziet u een overzicht van afstudeerstages in- en buiten Amsterdam.

De stages zijn kunsteducatief en een belangrijk onderdeel van de opleiding docent Beeldende kunst en vormgeving. Studenten leren lesgeven in de praktijk en lopen daarom in elk studiejaar stage.
De stages vinden plaats in het onderwijs -van po t/m hbo-, op een kunsteducatieve afdeling van een museum, in een culturele of maatschappelijke organisatie of in de studio van een kunstenaar of vormgever.

Begeleiding van de stagiair

Als stagebegeleider is het van belang te weten wat u van ons kunt verwachten en wat de begeleiding praktisch en inhoudelijk voor u betekent. Wij vragen van de stagebegeleider de student ruimte te geven voor eigen initiatieven en de student feedback te geven op het functioneren. De begeleiding bestaat uit een kennismakingsgesprek, het inwerken van de student, het voor- en nabespreken van de werkzaamheden, een tussentijdse evaluatie, observaties en een eindevaluatie.

Vanuit de Breitner Academie worden studenten begeleid door een stagecoach, de coaching gebeurt zowel individueel als in groepjes. De stagecoach is verantwoordelijk voor het goedkeuren van het stageplan van de student, het coachen van de student door middel van coachgesprekken en intervisie en het beoordelen van de stage. Daarnaast is de stagecoach de contactpersoon voor de stagebegeleider.
Heeft u een interessante stage of een project voor studenten, ga dan verder naar de pagina over uw type school of organisatie:

In het verkorte programma is sprake van werkplek leren: deze studenten combineren een relevante werkplek in de kunsteducatie met hun beeldende praktijk.

Stageplek of project aanbieden?

Graag overlegt Janneke Alink, medewerker externe betrekkingen (janneke.alink@ahk.nl), met u over de best passende invulling van uw stage of project.

Stageadressen

Delen