Stages en werkplekleren

De Breitner Academie leidt op voor de volle breedte van het werkveld van de docent beeldende kunst en vormgeving em heeft een groot netwerk van stage-adressen. Het gaat zowel om stages in het onderwijs -van po t/m hbo-, als bij kunsteducatieve afdelingen van musea, bij culturele of maatschappelijke organisaties en in studio's van kunstenaars of vormgevers. Studenten leren lesgeven in de praktijk; daarom zijn projecten en de stages in elk studiejaar belangrijke onderdelen van de opleiding docent beeldende kunst en vormgeving. Lees meer over onze visie op ‘leren in de praktijk’.

Begeleiding van de stagiair

Als stagebegeleider is het van belang te weten wat u van ons kunt verwachten en wat de begeleiding praktisch en inhoudelijk voor u betekent. Wij vragen van de stagebegeleider de student ruimte te geven voor eigen initiatieven en feedback te geven op het functioneren. De begeleiding bestaat uit een kennismakingsgesprek, het inwerken van de student, het voor- en nabespreken van de werkzaamheden, een tussentijdse evaluatie, observaties en een eindevaluatie. Vanuit de Breitner Academie worden studenten begeleid door een stagecoach; de coaching gebeurt zowel individueel als in groepjes. De stagecoach is verantwoordelijk voor het goedkeuren van het stageplan van de student, het coachen van de student door middel van coachgesprekken en intervisie en het beoordelen van de stage. Daarnaast is de stagecoach de contactpersoon voor de stagebegeleider.Heeft u een interessante stage of zoekt u studenten voor een project? Lees meer op de pagina's over uw type school of organisatie.

In het verkorte programma combineren de studenten een relevante werkplek in de kunsteducatie met hun beeldende praktijk (werkplekleren).

Stage aanbieden? Overleg over de beste invulling van uw stage of project met janneke.alink@ahk.nl.

Stageplattegronden

Delen