Stage in een museum of bij een culturele- of maatschappelijke organisatie

Heeft u een kunsteducatieve stageplek op bij uw museum of binnen uw culturele- of maatschappelijke organisatie? Studenten uit het derde en het vierde jaar komen hiervoor in aanmerking.  Korte projecten zijn geschikt voor derdejaars studenten; voor vierdejaars studenten is het mogelijk langdurig stage te lopen.

Studenten uit jaar 3
•    Aantal weken: in overleg
•    Stagedag: woensdag en donderdag
•    Aantal uren: 84 uur in totaal
•    Inhoud stage: De hoofdactiviteiten tijdens de projectstage bestaan uit het ontwerpen van minimaal 1 educatieve activiteit; het lesgeven aan en begeleiden van groepen.

Studenten uit jaar 4
•    Aantal weken: 32 of 16 weken
•    Stagedagen: dinsdag, woensdag, donderdag
•    Aantal uren: 20, 16 of 12 uur per week
•    Inhoud stage: De hoofdactiviteiten tijdens de stage bij een museum of culturele organisatie zijn het begeleiden van educatieve activiteiten met groepen en/of bezoekers en het ontwerpen van educatief materiaal.

Delen