Stage in het praktijkonderwijs, speciaal onderwijs of mbo

Heeft u beeldend docenten in dienst die stagiaires kunnen begeleiden in een stage voor de klas? Studenten van jaar 2 en jaar 4 kunnen kiezen voor een stage in het praktijkonderwijs, speciaal onderwijs of op het mbo.

Studenten uit jaar 2
•    Aantal weken: 16
•    Stagedag: dinsdag
•    Aantal uren: 4 uur per week
•    Bijzonderheden: Bij voorkeur in tweetallen
•    Inhoud stage: De tweedejaars stage wordt, bij voorkeur in tweetallen, uitgevoerd in VMBO 1-4, MBO, praktijkonderwijs of het speciaal onderwijs. In de stage zit een opbouw van observeren, assisteren, het geven van bestaande beeldende lessen en het geven van eigen beeldende lessen. In de lessen vakdidactiek en onderwijskunde op de Academie wordt aandacht besteed aan de kennis en vaardigheden die nodig zijn om de beeldende lessen voor de stage te ontwikkelen en uit te voeren.

Studenten uit jaar 4
•    Aantal weken: 32 of 16 weken
•    Stagedagen: dinsdag, woensdag, donderdag
•    Aantal uren: 20, 16 of 12 uur per week
•    Niveau: in overleg
•    Inhoud stage: Tijdens de vierdejaars stage geeft een student zelfstandig les en fungeert als een volwaardig teamlid met professionele begeleiding vanuit en op de stageplek. De tijdsverdeling bestaat uit 40% geven van theorie- en praktijklessen, 40% voorbereiding, ontwikkeling en nawerk van de lessen en 20% overige taken behorend bij het docentschap.

Delen