Stage in de studio van een kunstenaar of vormgever

Bent u een kunstenaar of vormgever met een interessante inhoudelijke stage binnen uw kunstpraktijk waarin studenten echt betrokken worden bij het artistieke maakproces? Dan kunnen vierdejaars studenten stage bij u lopen.

Studenten uit jaar 4
•    Aantal weken: in overleg
•    Stagedagen: dinsdag, woensdag, donderdag
•    Aantal uren: 224 uur in totaal
•    Inhoud stage: In het vierde jaar hebben studenten de gelegenheid een deel van hun stage bij een kunstenaar of vormgever te lopen. De inhoud van de stage bestaat voor minimaal 40% (ca.90 uur) uit het participeren in het artistieke maakproces en/of ontwikkelen van kunsteducatief materiaal. Verder gaat het om overige taken die behoren bij de kunst- of ontwerppraktijk en werkoverleg, praktische ondersteuning, onderzoek en gesprekken met de begeleider.

Delen